Използването на бариерни средства, каквито са кондомите – презервативи е основен метод за предпазване от заразяване с различни, предаващи се по полов път инфекциозни причинители, били те бактерии, вируси, гъбички или някои паразити (напр. Trichomonas vaginalis). Презервативът намалява значително възможността от инфектиране с причинителят на гонореята (наричана още трипер) – Neisseria gonorrheae, хламидиална инфекция, трихомоназа, микоплазмена инфекция, кандидоза, ХИВ и други.


Инфекции като генитален херпес (herpes virus 2), човешки папиломa вирус (HPV), сифилис могат да бъдат предадени дори и при използването на презерватив.


От значение е използването на презервативи да не бъде само и единствено при вагинален секс. Препоръките с цел избягване на инфектиране е те да се използват също при анални и орални практики. Причината е, че някои бактерии и вируси могат да се открият още в слюнка, гърлен секрет, а не само във вагинален секрет и сперма. Пример е човешкият папилома вирус, който може да бъде предаван по време на орален секс и води до развитието на папиломатоза на ларинкса. HPV може да бъде предаван и по време на сексуални практики като петинг – проникване с пръсти.Хепатит В е друга инфекция, която освен по кръвен може да се предава и по полов път. Използването на презервативи ограничава тази възможност за предаване.


Изследването на двамата партньори преди да преминат към сексуален контакт, без предпазни средства, също е метод за ограничаване предаването на венерически заболявания. Това е метод, чрез който могат да бъдат открити и налични инфекции, за които изследваното лице да не подозира. Случайното откриване, дори и без наличие на симптоми налага лечение, с цел предотвратяване на хронифициране на инфекцията и същевременно прекъсване на предаването ѝ от здрав носител на незаразени лица.


Но този метод не винаги дава 100% сигурност, тъй като в някои случаи е възможно дори и на фона на налична инфекция да бъдат получени фалшиво отрицателни резултати. Подобен е примерът с вируса на ХИВ, при който са необходими седмици до месеци за сероконверсия – образуване на антитела, следствие на вирусните антигени, които попадат в кръвообращението. Това е т. нар. „прозоречен период“, в който е налице инфектиране, но няма все още образувани антитела.


NEWS_MORE_BOX


Ваксините представляват друг метод за специфична защита от инфектиране с полово-предавани инфекции. Пример за подобен тип специфична защита е тази срещу човешки папилома вирус. До момента на пазара се предлагат 2-валентна (съдържаща два щама – HPV16 и HPV18) и 4-валентна (съдържаща четири щама – HPV 6, 11, 16 и 18). Щамовете 16 и 18 имат канцерогенен потенциал (с предилекционно място – маточната шийка), докато 6 и 11 се смятат за чести причинители на гениталната папиломатоза.


Проучване при лица, на които е била поставяна ваксина срещу причинителите на гонококовия менингит – Neisseria meningitidis, установява кръстосана реакция между вложените във ваксината щамове и причинител от същия род, който води до развитието на гонорея - Neisseria gonorrheae. Изследователите установяват, че прилагането на ваксината води до намаляване на възприемчивостта към причинителя на гонорея при тези лица.