Лечението на затлъстяването не приключва със загубата на тегло. Следва много важна фаза, която често се неглижира, а именно фазата на дългосрочно задържане на теглото. Това е може би и най-трудният етап на отслабването. Повечето проучвания доказват, че едва около 20% от хората с наднормено тегло са успели да го задържат за по-дълъг период от време.


Дефинициите за задържане на теглото са много. Едно от общоприетите определения е преднамерена редукция на 10% от теглото и задържането му в рамките на 1 година след това. За задържане на тегло се приема и наддаване на по-малко от 3 кг в рамките на две години или поддържане на редукцията на обиколката на талията под 4.1 см за същия период.


Причините за неуспех с много. Една от най-честите е поставянето на нереалистични цели. Често хората губят мотивация и спират опитите за отслабване, когато не видят значими за тях резултати.Други фактори са:

 

  • Затлъстяване, дължащо се на медицински причини;
  • Заседнал начин на живот;
  • Склонност към прехранване;
  • Хранене в отговор на негативни емоции и стрес;
  • Депресии;
  • Неподходящи стратегии за справяне с проблема;
  • Личностни характеристики, със склонност към избягване на проблема;
  • Ниска мотивация за редукция на тегло.


Доказано е, че над 60% от хората, които са отслабнали, след това бързо възстановяват изходното или дори по-високи тегло (йо-йо ефект). Цикличното отслабване се свързва с по-висок риск от диабет, артериална хипертония, холелитиаза и депресии, отколкото самото наднормено тегло.


Всеки човек, който се подлага на диета е наясно с основните препоръки за прием на калории, намаляването в размера на порциите и увеличаване на физическата активност. Проблемът е, че тези промени не се спазват за достатъчно дълго време. Хората, които се постоянно се подлагат на диети са фиксирани в храната, по-емоционални, склонни към преяждане и нещастни, особено когато диетите са прекалено ограничаващи. Ето защо е необходимо да се изгради здравословна и стабилна връзка с храната и диетата.


Хората, които са водели дневник на храненето по време на фазата на отслабване, са много по-успешни в задържането на тегло. Дневникът за самоконтрол дава много ясна представа къде се допускат грешки, как определени хранителни навици влияят на теглото и помага за придържане към по-здравословни решения и в бъдеще. Освен това се подобряват уменията за четенето на етикетите, броенето на калориите и определянето големината на порциите, което е важно за задържането на тегло.


Важно е да се знае, че в повечето случаи при самоконтрол, регистрираният прием на калории е неточен. На практика при всеки пациент има подценяване в приема с до 20%. Субективните данни за прием на калории понякога са толкова ниски, че ако бяха истина, би трябвало човекът да намалява тегло, а всъщност той го покачва, което е биологически невъзможно. За намаляване на грешките в регистрирания енергиен прием до минимум се препоръчва, освен водене на дневник, използването на домашна везна за по-прецизно определяне на порциите.


Във фазата на задържане трябва да се запази намален енергиен прием, макар и той да е по-висок от фазата на отслабване. По време на отслабването се губи мастна и немастна тъкан. Със загубата на мускулна маса се намалява и метаболитно активна тъкан, което води до забавяне на основната обмяна. Освен това намалява и усилието за движение на по-лекото тяло, с което се намалява и изразходваната енергия при физическа активност.


Основните наблюдения показват, че най-успешно задържане на тегло се постига с редовни тренировки. Минималното ниво на физическа активност трябва да е еквивалентно на един час бързо ходене на ден. По-малка степен на важност има диетата. Към момента най-добре проучен и най-препоръчван е ниско-калорийният и ниско-мазнинен хранителен режим с относително по-висок прием на плодове и зеленчуци.


Промяната в поведението и отношението е също много важна. Окуражаващи данни от проучванията показват, че поведенията, свързани със задържане на тегло изискват по-малко усилия и стават все по-приятни с времето.

 

Едва след преминаване през успешна фаза на задържане, може да се предприеме повторна фаза на отслабване.


Референции:

1. Препоръки за добра клинична практика при затлъстяване. БДЕ. София 2019.

2. Rena R Wing, Suzanne Phelan, Long-term weight loss maintenance, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 82, Issue 1, July 2005, Pages 222S–225S

3. Dwyer JT, Melanson KJ, Sriprachy-anunt U et al. Dietary Treatment of Obesity. 2015 Feb 28. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000–. PMID: 25905223.