Нов метод за увеличаване броя на стволовите клетки в кръвта предполага по-бързо възстановяване на имунната система на пациенти, подложени на химиотерапия или претърпели костно-мозъчна трансплантация по повод левкемии и други форми на рак. Изследването е проведено от екип в Children's Hospital, Бостън. Ръководител е д-р.Леонард Зон, отделения Хематология/ Онкология.
Откритието е направено след поредица от изследвания относно ефекта на вид простагландин при рибата зебра. Под формата на медикамент, то е първият пример за индукция на производство на стволови клетки. д-р Зон е правел и други проучвания в областта, но резултатите са постигани чрез методики, твърде сложни технически и не са намерили приложение.
По настоящем е необходимо време трансплантираният костен мозък да набави необходимите стволови и да продуцира всички видове кръвни клетки. В някои случаи се предоставят клетки от пъпна връв за тази цел (ако е била замразена такава при раждането), но тогава броят им обикновено е неадекватен за нуждите на организма на по-голямо дете или възрастен човек.
DmPGE2 (дълго действащ простагландин Е2) е избран след изследването на над 2500 други химични вещества в рибата зебра. Тъй като два гена са отговорни за произвеждането на кръвните формени елементи runx1 и cmyb, екипът се е съсредоточил върху тръсенето на агенти, които да променят експресията им. Сред 82, които го правят 5 са стимулирали пролиферацията на клетките на кръвта и са засягали и простагландиновата синтеза.
Следват множество други тестове, доказващи ролята на PGE2 в стимулацията на белия кръвен ред и потискането му от инхибитори на простагландиновия синтез като аспирин, ибупрофен и др. Рибата зебра е подходяща за проследяване на хемопоезата, поради бързината на процеса и големия му обем. Освен това кръвната й тъкан има много сходства с тази на бозайниците. Ембрионите им се развиват екстракорпорално, което позволява прилагането на медикаменти, и следене ефекта върху хемопоезата поради прозрачната им кожа.
Тези методи са прилагани след това и върху опитни мишки, при които резултатите са били окуражаващи.
Предстои клинично изпитване на препарата през 2008, когато на пациенти с левкемия ще бъдат трансплантирани стволови клетки в съчетание с терапия с PGE2. Очаква се стимулиране на органично и функционално ниво на имунната система и минимизиране опасността от инфекции у тези пациенти.