Какво представлява пневмосклерозата?


Пневмосклерозата е вторичен патологичен процес, който се развива в следствие на различни белодробни заболявания, протичащи с възпалително-дегенеративни промени в паренхима (съвкупност от основните функционални елементи на даден вътрешен орган) и разрастване на фиброзна тъкан с деформиране на белодробната структура. Пневмоцирозата е крайният стадий на пневмосклерозата.


Честотата на пневмосклерозата се е увеличила във връзка с нарастването на хроничните белодробни заболявания и удължаването на средната продължителност на живота.Как възниква пневмосклерозата?


Пневмосклерозата може да възникне като последствие от разнообразни фактори. Тя е основният процес при хронична пневмония. Получава се след хроничен бронхит и бронхопневмония, бронхиектазии, белодробна туберкулоза, абсцеси, плеврални сраствания, възпалителни процеси в медиастинума (средната част на гръдната кухина), застой в малкия кръг на кръвообращението, отравяния и др.

 

Най-чести в практиката са следбронхитните и следпневмонични пневиосклерози. Тази честота е свързана с хронифицирането на възпалителния процес, неговото тласъчно протичане и прибавянето на долълнителни фактори от околната среда. Пневмосклерозата може да бъде едностранна или двустранна, локализирана или дифузна (разпръсната).

 

NEWS_MORE_BOX


Следпневмоничните пневмосклерози са по-ограничени, локални, докато тези от бронхите (бронхогенните) са по-разпространени. Честото рецидивиране на пневмонията на едно и също място винаги е свързано с локалното развитие на пневмосклероза, докато бронхогенните са дифузни и чести при хронична обстуктивна белодробна болест (ХОББ).

 

При пневмосклероза, засегнатият участък е свит и плътен. Стените на бронхите и алвеоларните прегради са втвърдени (склерозирали) с намаляване и разрушаване на еластичните влакна, което води до деформация и по-нататъшно развитие на бронхиектазии (възпалително-деструктивнo заболяванe, коeто засяга стената на бронхите и околната за тях белодробна тъкан, включително кръвоносната система на белия дроб).

 

В незасегнатите участъци се развива компенсаторен емфизем (с разширяване на нормалните размери на белодробните алвеоли, които намаляват по брой). Засегнати са кръвоносните съдове със спазъм и склеротични промени в съдовата стена, което нарушава белодробното кръвообращение (хемодинамиката), увеличава се съдовото съпротивление и налягането в клоновете на белодробната артерия, развива се белодробна хипертония.