Пневмофиброзите са рядка група заболявания, при които се засяга интерстициумът на белите дробове. Характеризират се с това, че в алвеоло-капилярното пространство се натрупва съединителна тъкан, при което се затруднява нормалната функция на белите дробове.

Пневмофиброзите се предизвикват от разнородна група от заболявания. Те са част от групата на рестриктивните белодробни заболявания, при които е намален виталният капацитет на белите дробове.
 

Какви са най-честите причини, които водят до фиброзиране на белодробната тъкан?

На първо място това са неорганичните прахове, които предизвикват пневмокониози. Тук се отдава значение на професионалното заболяване азбестоза.

Друг етиологичен фактор са органичите прахове, които предизвикат заболяването екзогенно-алергичен алвеолит, т. нар. „фермерски бял дроб” и бисиноза, отново професионално заболяване при работа с вълна.

Инфекциите, някои медикаменти (Бусулфан и Блеомицин), хербициди също са отговорни за развитието на пневмофиброзите. Не на последно място трябва да се споменат и системните заболявания - колагенози, саркоидоза и васкулити. Много често около 50% причината остава неизвестна и тогава се наричат „идиопатични”.

Пневмокониозите са група заболявания предизвикани от неорганичен прах. Най-честата и важна от тази група е силикозата. Това е професионално заболяване заплашващо работещите в металургията, каменоделното производство, стъкларската промишлености. Механизмът, по който силициевият двуокис уврежда клетките на белия дроб е следният - частичките се поглъщат от макрофагите, те се лизират и силиция отново се поглъща от други макрофаги, докато се формират малки възелчета. Тези възелчета после се сливат в по-големи и белите дробове се деформират от фиброзната тъкан.

Признаците от клиничната картина са много неспецифични диспнея (задух) при физическо натоварване, кашлица, а при насложена инфекция се добавя и експекторация (храчки).

Усложненията на силикозата са хроничен бронхит, по-чести инфекции на белите дробове, карцином. По-характерна е рентгеновата находка с мрежовидно усилване на белодробния рисунък, а по-късно и малки окръглени петнисти засенчвания. Белодробната функция се нарушава с напредване на заболяването, като силно се нарушава обмяната на кислород.

Азбестозата е друга подобна пневмофиброза, която е професионално заболяване предизвикано от силикатни минерали. Засегнатите промишлености са производството на азбестов цимент и изолация.
Типичното място на натрупване на азбестовите влакна е субплевралната област (точно под обвивките на белия дроб). Действието на азбеста е
 - Фиброгенно - развиват се типична азбестоза, плеврални плаки или дифузна плеврална фиброза;
 – Канцерогенно - две групи неоплазии имат връзка с азбеста - бронхиален карцином и мезотелиом  и ларингеален карцином.


 

NEWS_MORE_BOX


Клиниката на тази професионална нокса включва триадата: диспнея, триене над белите дробове и рентгенови данни предимно в долните белодробни дялове като лентовидни до потнисти малки задебеления.

Азбестов плеврит (възпаление на плеврата) е най- честото усложнение през първите 20 години на експозиция на азбеста. Изявява се с рецидивиращи малки плеврални изливи, които протичат без усложнения.
 

Какво е лечението и кога?

В началото преди развитие на усложненията на заболяването се прави всичко възможно да се ограничи експозицията на вредните професионални фактори. Ползват се предпазни маски с филтри за фин прах, изрядна вентилация в промишлените предприятия и редовни медицински прегледи. Азбестовият плеврит се повлиява добре от кортикостероиди. А в напреднали стадии се използва симптоматично лечение с бронходилататори (разшивяват дихателните пътища) и инхалаторни кортикостероиди.