Какво е белодробна плетизмография?

Белодробната плетизмография (или плетизмография на тялото) представлява функционално изследване на белите дробове, при което се измерва налягането в гръдната кухина.

 


Плетизмографията на белите дробове помага на лекарите да преценят състоянието на пациентите с белодробни болести, които може да възникнат с намаляването на тоталния белодробен капацитет. Тоталният белодробен капацитет (ТБК) е общият обем въздух в белите дробове, след едно възможно най-дълбоко вдишване.


Въпреки че спирометрията е стандартният начин за измерване на белодробните обеми, белодробната плетизмография е по-точно изследване. Измерванията от този тест се основават на закона на Бойл-Мариот, научен принцип, който описва как налягането на един газ има тенденцията да се увеличава с намаляването на обема на контейнера.


Как се провежда белодробната плетизмография?

Белодробна плетизмография може да се проведе в лаборатории за функционална белодробна диагностика, клиники, пулмологични кабинети.


Пациентът трябва да седне или да застане в херметична камера, която е частично или напълно прозрачна и може да наподобява на телефонна кабина.


На пациента може да се постави специална щипка на носа, за да не може въздухът да излиза през ноздрите. След което той трябва да диша през мундщук, което помага на лекаря да направи важни измервания, които включват:

 • Тотален белодробен капацитет (ТБК);
 • Функционален остатъчен капацитет (ФОК) - количеството въздух, останало в белите дробове, при нормално издишване, което е сбор от експираторния обем и остатъчния обем.
 • Остатъчен обем (ОО) - колко въздух остава при едно максимално издишване.

При вдишване белите дробове се разширяват, а налягането в тях намалява, обемът на белите дробове се увеличава, което увеличава и налягането в камерата, където се намира пациента. Дишането също променя налягането в мундщука. От тези промени лекарят може да получи точна оценка за тоталния белодробен капацитет, функционалния остатъчен капацитет и остатъчния обем.


Ако обикновено пациентът не се чувства комфортно в тесни пространства, престоят в камерата може да предизвика безпокойство. Въпреки това, камерата е направена от прозрачен материал, а процедурата обикновено отнема три минути. В изследването може да бъде включен и друг газ като въглероден диоксид.


Каква е подготовката за белодробната плетизмография?

Пациентът трябва да информира лекаря за всички лекарства, които приема, особено за дихателни проблеми, като астма. Може да се наложи временно да се спре приема на определени лекарства преди плетизмографията. Може също да се наложи да отлагане на изследването, ако пациентът има настинка или грип.


Препоръчително е пациентът да носи свободни и удобни дрехи. Пациентът също трябва да избягва:

 • Пиенето на алкохол най-малко четири часа преди процедурата;
 • Консумацията на тежки храни поне два часа преди процедурата;
 • Пушенето поне един час преди процедурата;
 • Усилени упражнения поне 30 минути преди процедурата

Всички тези дейности могат да повлияят на дишането и могат да доведат до неточни резултати от плетизмографията.


Какви са рисковете при плетизмография?


Рисковете, свързани с плетизмографията на белия дроб включват:

 • Виене на свят;
 • Замаяност;
 • Недостиг на въздух;
 • Безпокойство при клаустрофобия;
 • Предаване на инфекция, ако оборудването, като мундщука, не е почистено правилно, преди използване

Твърде многото въглероден диоксид в кръвта се нарича хиперкапния, а твърде малко кислород в кръвта се нарича хипоксия. Тези състояния може да се случат, ако пациентът престои в камерата за по-дълъг период от обикновеното време за процедурата, но това е рядкост.


Защо се извършва плетизмография?

Белодробна плетизмография може да се назначи в следните случаи:

 • Да се диагностицира рестриктивно заболяване на белите дробове, което е вид заболяване, което ограничава дишането;
 • Оценка на обструктивни белодробни заболявания, като булозен емфизем и муковисцидоза;
 • Проследяване на хода на заболяването и как му се отразява лечението;
 • Измерване на ефективността на бронходилататорните лекарства на пациента;

Белодробна плетизмография е противопоказна при:

 • Психични проблеми на пациента;
 • Състояния причиняващи резки или непредвидими движения;
 • При наличие на условия, които пречат на пациента да влезе в камерата или правилно да изпълни необходимите стъпки;
 • Ако пациентът има нужда от продължителна кислородна терапия


От какво зависят резултатите от плетизмографията?

Нормалните стойности зависят от комбинация от много фактори, като например –възраст, височина, етнически произход, пол.


Нормалната стойност при един пациент може да е различна от нормалната стойност при друг. Лекарят преценява дали резултатите са в норма. При наличие на рестриктивно белодробно заболяване, обемът на белите дробове вероятно ще бъде по-малък от очакваното. В някои случаи обаче неочаквано високите резултати могат да показват състояние, което задържа въздух в белите дробове, като емфизем.


Библиография:
Kendrick, A. H. (n.d.). Body plethysmography
Benditt, J. (n.d.). A primer on reading pulmonary function tests.