На въпроси относно нови „персонализирани“ форми на лечение за рак на белия дроб отговарят проф. Башак Оян Улуч от Отделението по медицинска онкология на Университетската болница "Йедитепе" и проф. д-р Сина Ерджан, декан на Медицинския факултет на Университета Йедитепе
 
 - Колко често срещан е ракът на белия дроб и какви са причините за него?
 
Ракът на белия дроб е най-често срещаната причина за смъртност заради онкологично заболяване при мъжете и жените в глобален мащаб.   
Честотата му се увеличава правопропорционално спрямо годините на тютюнопушене  и броя на цигарите на ден. Отказването на вредния навик намалява риска, но той остава при положение, че има повече от 20 „пакетогодини“. Пасивното пушене също е фактор за развитието му. Готварски практики, разпространени в някои азиатски страни, замърсяването на въздуха и радона също увеличават риска от рак на белия дроб.   
 
 - Какви са иновациите в лечението на рака на белия дроб?
 
Да, в последните години има значителен напредък. Докато простата категоризация на дребноклетъчен и недребноклетъчен рак се смяташе за достатъчна, вече са установени и допълнителни подкатегории на заболяването. Подкатегориите на недребноклетъчния рак на белия дроб, като аденокарцином и плоскоклетъчен карцином подлежат на различни форми на лечение. Освен това, има генетични мутации, които могат да причинят допълнителни деформации в туморните клетки. Прицелни терапии, базирани на определянето на тези мутации, предоставят по-ефективни резултати при лечението на пациентите. 
 
 - Какво представлява персонализираното лечение при пациентите с рак на белия дроб?
 
Пациент, диагностициран с метастазирал недребноклетъчен рак на белия дроб, първоначално се преглежда, за да се установи патологичната подкатегория на болестта. Също така, се изследват и мутации, които лежат в основата на туморно развитие при плоскоклетъчни случаи, особено за наличието на EGRF, ALK и ROS1 мутации. Случаите, в които са открити мутации реагират по-положително на медицинско лечение, което е прицелно в тези мутации. Когато не са открити мутации, следва стандартно лечение с химиотерапия. Недребноклетъчните ракови заболявания, които включват EGRF, ALK и ROS1 мутации, съставляват 10-15% от случаите на рак на белия дроб.
NEWS_MORE_BOX
 
 
 - Каква е успеваемостта на персонализираните лечения на рак на белия дроб?
 
Докато процентът на положителна реакция за ново диагностициран рак на белия дроб при химиотерапия е около 30%, процентът при персонализираното лечение се покачва до 70%. Ново поколение персонализирано лечение блокира прогресирането на болестта за по-дълъг период и удължава периода на преживяемост на пациента. Последното зависи от индивидуални фактори, както и от мутацията и от стадия на болестта. Персонализираното лечение в момента се използва в случаи на напреднали стадии. В комбинация с това, че са по-високо ефективни, персонализираните медикаменти предизвикват по-малко странични ефекти от химиотерапията.
 
 - Чуваме все повече и повече за имунотерапията. Тя играе ли роля в лечението на рак на белия дроб?
 
Да, в последно време има забележителен и бърз напредък в областта на имунотерапията. Ако пациент е бил диагностициран с рак, това показва дефицит в способността на неговата имунна система да открива и елиминира ракови клетки. Туморът е способен да прикрие характеристиките, които го отличават от нормалните клетки и по този начин избягва засичане от имунната система. Друг начин на туморните клетки да избегнат имунната система е да използват протеини, които се отделят на повърхността на клетката, за да изпратят „стоп“ съобщение на имунната система, която ги атакува. Това заблуждава имунна система да изтегли атаката си.
 
Днес имаме медикаменти за имунотерапия, които обръщат този процес. Тези медикаменти прикриват протеините, отделени по клетъчната повърхност, за да заблудят имунната система. Тогава имунната система продължава своята атака по тумора. В момента има два лицензирани медикамента за имунотерапия, чиято ефективност е научно доказана при случаи на метастазирал недребноклетъчен рак на белия дроб. Тези медикаменти имат далеч по-ниски нива на токсичност спрямо агентите за химиотерапия с много по-дългосрочна ефективност.