Под перфорация на остра или хронична стомашна язва се разбира ангажирането на всички слоеве на стомашната стена в областта на патологичния язвен процес, унищожаване на тъканите в засегнатото място и създаване на пряка комуникация между стомашната и коремната кухина. Макар и в повечето случаи да е усложнение на хроничен язвен процес, перфорацията е винаги остро състояние.

 

През новосформираната патологичната комуникация в коремната кухина преминава стомашно съдържимо, което е силно химично активно - съдържа ензими, киселина и т.н. Това дразни най-вътрешната покривка на коремната кухина - перитонеума. Първата клинична манифестация на този процес е остра "кинжална" болка в областта на епигастриума. Пациентът е в състояние да посочи конкретната локализация на болката и точния час на нейната поява.


 

Друг характерен симптом е хлътналият "като дъска" корем. Това е защитна реакция отстрана на коремните мускули, които по този начин не позволяват външна сила да окаже натиск и да проникне до нивото на патологичния процес. Освен това, пациентите не могат да отпуснат долните си крайници поради усилване на болката.

 

Възможно е внезапната болка да предизвика еднократно рефлекторно повръщане. Дишането е повърхностно и учестено, за да се щади коремната стена. Болката активира симпатиковия дял на вегетативната нервна система. В резултат се учестява сърдечната дейност, кожата става по-бледа и се покрива със студена пот. Има и много други белези при физикалното и инструменталните изследвания, които подкрепят диагнозата перфорация на стомашна/ дуоденална язва.

 

Основните насочващи симптоми обаче, са острата пробождаща болка, хлътналият, под нивото на гръдния кош, твърд корем и характерната поза, паралелно с анамнеза на лицето за хронична язва или язвена болест в семейството. В тези случаи е абсолютно задължително незабавното посещение на спешно хирургично отделение. Перфорацията на стомашна или дуоденална язва винаги подлежи на оперативно лечение.

 

Перфоративните перитонити попадат в групата заболявания, довеждащи до остър хирургичен корем. Сред отличителните черти на последното състояние са неговата бурна динамика, необходимостта от оперативна намеса и това, че заплашва живота на пациентите по часове, т.е. не е без значение кога ще бъде проведено лечението.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В случаите на перфорация на стомашна или дуоденална язва е препоръчително лечението да започне до 4-тия час след началото. След това е възможно коремната кухина да се инфектира с бактериална флора от червата и перитонитът от химичен да се превърне в бактериален. Това вече би изисквало друг подход в лечебния процес. Колкото по-рано се предприеме оперативно лечение, толкова по-големи са шансовете за добри следоперативни резулати.

 

Тенденцията, която се наблюдава през последните години, е честотата на случаите на перфорации на стомашни и дуоденални язви да намалява. Това се обяснява както с по-добрия медикаментозен контрол на хроничната язвена болест, така и с по-ранното и диагностициране.

 

Въпреки това, съществуват и остри язви, които могат да се усложнят с перфорация. Те се появяват внезапно, без лицето да знае за тяхното съществуване или да има анамнеза за това. Например такива са т.нар. "стрес язви", които, макар и в повечето случаи да са повърхностни, притежават потенциал да се усложнят и да перфорират цялата стомашна стена.

 

Ето защо при поява на горните симптоми, правилното поведение няма нищо общо с изчакване на болката и другите оплаквания да отминат от самосебе си, само защото не е имало проблеми от подобно естество. При незабавно посещение на болнично заведение и навременна реакция от медицинския персонал, прогнозата е добра.