Вече се обсъжда антителните тестове за Ковид-19 да придобият доказателствен характер, като до момента такъв носят само ПСР (PCR) тестовете. Каква е разликата между двата подхода? Извънредните обстоятелства на епидемията ли ни принуждават да приемем метод, на който не се разчиташе досега, но е по-бърз, лесен и евтин за изпълнение? Много хора смятат, че резултатите получени с кръвна проба имат по-достоверен характер, отколкото останалите. Тогава защо досега се търсеше PCR тестът, получен с взимане на секрет от носоглътката? Нека разгледаме фактите:


PCR – полимеразна верижна реакция

Този метод се използва за търсене на характерен генетичен материал не само в микробиологията, но и в онкологията например, когато се търсят генетични мутации в ДНК и други сфери на медицината. Основава се на това, че ДНК е двойно спирална структура, изградена от две вериги от свързани помежду си вещества, наречени нуклеотиди. Има няколко вида нуклеотида и те се редуват в различна последователност. Нуклеотидната последователност на едната верига съвпада като пъзел с тази на срещуположната верига.Да вземем например участък от ДНК с известна за нас последователност. Ако разделим спиралата и получим единични вериги и в пробата добавим противоположната му специфична верига и тя се свърже с търсената ни, това доказва, че в пробата е налице тази дадена последователност. Самото свързване се визуализира с маркер – помощно вещество, което например светва или променя цвета си при осъществяване на свързването.


Говорим за ДНК, но нали вирусът SARS-CoV-2 има РНК? Методът почива на същия принцип.


Какво значи полимеразна? Тук говорим за молекули с изключително малки размери. Появата на едно свързване и положителна проба няма как да бъдат визуализирани, за това при взимане на пробата, тя се поставя в такива условия, че да се изградят много ДНК (или РНК) от веригите със същата последователност – да се копират, така ще получим при положителна проба множество свързвания, които да можем да измерим.


Следователно при Ковид-19 при взимане на секрет от носоглътката ние се стремим да вземем вируси. После пробата подлежи на обработка, за да се получи достатъчно количество генетичен материал, което изисква време, и после той се проверява дали принадлежи на вируса или не – съответно пробата е положителна или отрицателна. Взимаме от носоглътката, защото там се размножава вирусът. В началото тестът може да е отрицателен – да това е така, защото вирусът не се размножава активно и може да не се събере достатъчно материал. Появата на симптоми обаче – хрема, кашлица и т. н. говори за активно реплициращ се (размножаващ се) вирус и е много по-вероятно пробата да е положителна.


Тест за антитела

Този метод е съвсем различен. Тестът за антителата също така не се използва само в микробиологията.


Един от начините на имунната система да реагира на болествотворните вещества е като произвежда антитела срещу тях. Самите антитела винаги са специфични – насочени към конкретен елемент от повърхността на микроба. Те го разпознават и се свързват с него и при това активират други имунни реакции по елеминирането и обезвреждането му. Тоест антитела срещу SARS-CoV-2 няма да се свържат с аденовирус примерно.


И така при теста за антитела отново с маркиране ние търсим в кръвта антителата, които са насочени срещу SARS-CoV-2. Позитивиране на теста за антитела означава, че имунната ни система се е срещнала с вируса и е изградила антитела срещу него. Самото производство на антитела отнема време. Има няколко типа антитела, но в случая говорим за тези от типа IgG и IgM. IgM са от бойния арсенал при активна нова инфекция, а IgG носят по-продължителен имунитет.


В началото на заразяването антителата още не са произведени и дори при първите симптоми има вероятност тестът да е негативен. За това при активна симптоматика и негативен тест има основание той да бъде повторен след няколко дни.

 


Можем да обобщим, че ПСР тестът доказва генетичен материал на вируса и за това до днес той беше приеман за основния официален доказателствен метод. Тестът за антитела обаче ни помага да докажем дали сме болни на практика от Ковид-19. Достатъчно специфичен е, за да прецизира, че става въпрос точно за този вирус. Изпълнението му е лесно, бързо и значително по-евтино, а технологията е достъпна за всички лаборатории.