Повечето лекари разчитат на това пациентите им да кажат точно вида и дозата на медикаментите, които приемат. Голяма част от болните обаче не знаят името на лекарствата и не ги приемат редовно по предписания. Това може да се окаже повод за предписване на други, несъвместими медикаменти от една страна, а от друга - неправилно лечение и хронифициране на заболяване, обяснява Др Стивън Пърсел, автор на проучване, което предстои да бъде публикувано в Journal of General Internal Medicine.

Тези проблеми в лечението не рядко са причина за липса на подобрение у пациентите. Това може да заблуди лекарите, че предписаните средства са неефективни. Пърсел посочва, е дори медицински картон понякога не е достатъчен за добиването ясна представа какви медикаменти приема пациентът.

Едно от решенията, които той предлага, е даването на лекарствата от медицинско лице ежедневно. От друга страна той апелира към улесняване имената на медикаментите от фирмите производители.