Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с обструкция (стесняване) на дихателните пътища и необичаен възпалителен отговор в белите дробове. Последният представлява вродените и адаптивни имунни реакции към дългосрочно излагане на вредни частици и газове, особено цигарен дим.

 

Всички пушачи имат някаква степен на възпаление в белите дробове, но тези, които развиват ХОББ, имат засилен или необичаен отговор при вдишване на токсични агенти. Този усилен отговор може да доведе до хиперсекреция на лигавицата (хроничен бронхит), разрушаване на тъканите (емфизем) и нарушаване на нормалните възстановителни и защитни механизми, причинявайки възпаление на малките дихателни пътища и фиброза (бронхиолит).


 

Тези патологични промени водят до повишено съпротивление на въздушния поток в малките проводящи дихателни пътища; повишен къмплайънс (величина, показваща съотношението между променения обем на белите дробове и промененото налягане във въздухоносните пътища); излишен въздух, останал в дробовете; и прогресивна обструкция на въздушния поток – всички характерни черти на ХОББ. Съществува добро разбиране на клетъчните и молекулярни механизми, които са в основата на патологичните промени, открити при ХОББ.

 

Както вече стана ясно, при всички пушачи има възпаление в белите дробове, особено в малките дихателни пътища – този нормален защитен отговор към вдишаните токсини се усилва при хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), което води до разрушаване на тъканите; увреждане на защитните механизми, които предпазват от такива щети; и нарушаване на възстановителните механизми.

 

Като цяло възпалителните и структурни промени в дихателните пътища се увеличават с тежестта на заболяването и продължават дори след спиране на тютюнопушенето. Освен възпалението, два други процеса участват в патогенезата на ХОББ – дисбаланс между протеази и антипротеази (широк клас протеини, които инхибират /подтискат/ протеазите и модулират имунните отговори в белия дроб) и дисбаланс между оксиданти и антиоксиданти (оксидативен стрес) в белите дробове.

 

ХОББ се характеризира с повишен брой неутрофили, макрофаги и Т-лимфоцити (CD8 повече от CD4) в белите дробове. Като цяло степента на възпалението е свързана със степента на запушване на въздушните пътища. Тези възпалителни клетки освобождават различни цитокини и медиатори, които участват в болестния процес. Този възпалителен модел се различава значително от този, наблюдаван при пациенти с астма.

 

Нивата на множество възпалителни медиатори (вещества, които се отделят от различни клетки и водят до всички признаци на възпаление) се повишават при ХОББ, включително:

  • Левкотриен В4 – хемоатрактант (вещество, притежаващо ефект на индуциране на хемотаксис - движение на свободно подвижни клетки) на неутрофили и Т-клетки, който се произвежда от макрофаги, неутрофили и епителни клетки;
  • Хемотактични фактори като CXC хемокините интерлевкин 8 и свързания с растежа онкоген α, които се произвеждат от макрофаги и епителни клетки. Те привличат клетки от кръвообращението и усилват провъзпалителните реакции;
  • Провъзпалителни цитокини като фактор на туморна некроза α (тумор некротизиращ фактор алфа, TNF-α) и интерлевкини 1β и 6;
  • Растежни фактори като трансформиращ растежен фактор β, който може да причини фиброза в дихателните пътища (директно) или чрез освобождаване на друг цитокин, фактор на растежа на съединителната тъкан

Повишеното производство (или активност) на протеази и инактивирането (или намаленото производство) на антипротеазите води до дисбаланс. Цигареният дим и самото възпаление предизвикват оксидативен стрес, който подтиква някои възпалителни клетки да освободят комбинация от протеази и инактивира някои антипротеази чрез окисляване.

 

Референции:
1. National Center for Biotechnology Information (NCBI). ABC of chronic obstructive pulmonary disease
2. PubMed. Pathophysiology of airflow limitation in chronic obstructive pulmonary disease
3. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)