Болестите на лизозомното съхранение са група наследствени заболявания, които нарушават лизозомната функция, по-специално ензимите, участващи в клетъчния метаболизъм, сигнализирането, обработката на субстрата (вещество, което се поддава на въздействието на определен ензим), вродения имунитет, апоптозата и други сложни процеси на клетъчно рециклиране.

 

Натрупването на несмлени или частично преработени молекули става токсично за клетката. Началото на нарушенията има тенденция да преобладава в ранна детска възраст, докато някои заболявания започват в зряла възраст. Болестите на лизозомното съхранение често имат прогресивен невродегенеративен курс и могат да причинят мултиорганна недостатъчност и в крайна сметка фатален край.


 

Левкодистрофиите са наследствени заболявания, които засягат предимно бялото вещество на централната нервна система (ЦНС) и нейните клетъчни компоненти, които могат да включват глиални клетки, миелинова обвивка и аксони. Генетичните левкодистрофии могат да комбинират характеристиките на левкодистрофиите с проблеми в развитието, причинени от вродени грешки на метаболизма, нарушения на ДНК транскрипцията, транслацията, производството на критични протеини за ЦНС, включително миелин, и невронна цитоскелетна дисфункция.

 

Метахроматичната левкодистрофия е демиелинизираща, автозомно-рецесивна генетична левкодистрофия, причинена от вродена грешка в метаболизма на лизозомния ензим арилсулфатаза А. Това води до натрупване на сулфатиди, което води до дисфункция и разрушаване на миелиновите обвивки на нервната система. Сулфатиди се натрупват и в други органи, като бъбреците, тестисите и жлъчния мехур. Може да се класифицира въз основа на възрастта на началото и клиничните характеристики на заболяването. Всички форми на заболяването включват прогресивно влошаване на неврологичното развитие и неврокогнитивната функция.

 

Метахроматичната левкодистрофия се причинява от недостатъчна активност на арилсулфатаза А. В почти всички случаи мутациите са в гена на арилсулфатаза А (ARSA ген), на хромозома 22q13.3-qter. Два алела, A и I, са допринесли за приблизително 50 процента от случаите и са отговорни за различната клинична проява на заболяването. В някои случаи това се дължи на дефицит на сфинголипиден активаторен протеин SAP-B (сапозин B), който е отговорен за разграждането на сулфатидите от ARSA. Тази форма на нарушението се причинява от мутации в гена на прозапозин (PSAP ген).

 

Референции:
1. Platt FM, d'Azzo A, Davidson BL, Neufeld EF, Tifft CJ. Lysosomal storage diseases
2. Madaan P, Jauhari P, Chakrabarty B, Kumar A, Gulati S. Saposin B-Deficient Metachromatic Leukodystrophy Mimicking Acute Flaccid Paralysis. Neuropediatrics
3. Duckett S, Cracco J, Graziani L, Scott TG, Solomon D, Kradin R. Inclusions in the sural nerve in metachromatic leukodystrophy