Американска фирма за запознанства твърди, че най-подходящата за привличането между двама души е миризмата на собственото им тяло. Нещо повече - именно тя е повода за привличането изобщо.

До този извод е стигнато след като компанията е започнала изследването на ДНК и връзката с атрактивността. Установено е, че гените, отговорни за имунната система са пряко свързани с намирането на подходящия партньор - индивид със съвършено различни гени. Връзката е следната: имунната система определя възможността за създаването на здраво семейство, със здрави деца и качествен полов живот. Отражение на това е миризмата на тялото. Именно тя е достъпна за хората и по нея те косвено се ориентират за идеалния си партньор.

Всеки от нас усеща миризмата на другия, защото е различна, така както са различни гените на имунната система.