Калцият (Са) е важен микроелемент, необходим за нормалната нервна проводимост и осъществяването на мускулните съкращения. Потокът от нервни импулси, предаващи се от един неврон на друг в нервната система, се опосредства от промяната в клетъчните нива на калциевия йон. 
 
От друга страна, мускулното съкращение се осъществява чрез приплъзване на два протеина един спрямо друг – актин и миозин. За да се осъществи това и да настъпи съкращение на мускулните влакна, е необходимо да се освободи калций в клетката.
 
Всеки един процес в организма ни функционира правилно само и единствено при изпълнение на определени условия. В конкретния случай, нервната проводимост и мускулното съкращение зависят от постигането на устойчиво равновесие на калциевите нива в кръвта (калциева хомеостаза). Четири са основните компонентa, отговорни за това: калцият, фосфорът, витамин D и паращитовидният хормон (паратхормон).
 
Паращитовидният хормон се отделя от паращитовидните жлези. Те обичайно са четири малки жлези, разположени по задната повърхност на щитовидната жлеза. Техният брой и разположение може да варират. 
 
Независимо, че са в непосредствена близост до щитовидната жлеза, паращитовидните жлези имат коренно различна функция. Докато щитовидната жлеза играе ролята на регулатор на основната обмяна, паращитовидните жлези са основен регулатор на калциевите нива. 
 
Най-важната и основна роля на паратхормона е да поддържа нивата на калция във физиологични граници, които обичайно се движат между 2,12 – 2,62 ммол/л. При нормални обстоятелства всяко колебание извън нормата рефлектира върху функцията на паращитовидните жлези. Ако нивата на калция са ниски, се стимулира продукцията на паратхормон и обратно - високите нива на калций потискат секрецията му.
 

Как паратхормонът поддържа нивата на калция?

Таргетните органи на хормона са три – бъбреци, кости и чревен тракт. Ефектът му върху тези три прицелни органa цели повишаване на калциевите нива.
 
На ниво бъбрек паратхормонът стимулира калциевата реабсорбия, т.е. секретираният калций в първичната урина, подготвен за изхвърляне, се връща обратно в кръвообращението. Докато калцият е желан елемент за паратхормона, другият важен микроелемент – фосфорът не е. Под действието на паратхормона фосфорът се ексретира с урината.
 
Калцият е основен структурен компонент на костта, с което тя се явява и негово депо. При състояние на хипокалциемия (ниски нива на калция в кръвта) паратхормонът на ниво кост ще засили резорбцията й с цел повишаване на калциевите нива в кръвообращението. При физиологични състояния това не би довело до драстично намаляване на калциевото костно съдържание, защото ще се включат други механизми впоследствие, за да компенсират загубата и да се постигне отново необходимото равновесие.  
 
NEWS_MORE_BOX
 
Не стоят така нещата при хронично свръхпроизводство на паратхормон. Обичайно това се случва при разрастване на туморни формации (най-често доброкачествени) в една от паращитовидните жлези, при което се наблюдава ексцесивна секреция на паращитовиден хормон, който е загубил естествения си механизъм за регулация. Това състояние се нарича хиперпаратиреоидизъм.
 
Клиничната картина се представя с намаляване на костната плътност (остеопения или остеопороза), поради хроничното извличане на калций от костта с последващо повишаване на риска от фрактури и/или образуване на камъни в бъбреците от компенсаторната свръхексреция на калций в урината. Това е механизъм на „спасяване” на организма от високите калциеви нива в кръвообращението – над определена граница бъбрекът загубва способността си да реабсорбира калций.
 
На ниво чревен тракт паратхормонът повишава абсорбцията на приетия с храната калций. Тук ролята му е по-скоро индиректна. Калциевата чревна резорбция се извършва от активния витамин D. Паратхормонът участва в превръщането на синтезирания в кожата и по-късно метаболизиран в черния дроб витамин Д в активната му форма – 1,25-дихидрокси-витамин D
 
В обобщение, калцият е жизнено важен микроелемент. За поддържане на хомеостазата му основна роля играят паращитовидните жлези и единственият синтезиран от тях хормон - паратхормон.