Деменцията е термин, използващ се за описване на състояние, при което, освен паметови смущения, е налице и нарушение на поне още една от екзекутивните функции – планиране, разсъждаване, преценка, концентрация и т.н. Нарушенията на паметта са само една от проявите на това състояние. Докато болестта на Алцхаймер се приема за главната причина за поява на забравяне, наличието на съдови рискови фактори, и в частност анамнезата за съдови инциденти, се смята за втората по значимост причина за поява на разстройство на когнитивните функции и промяна в поведението на човека, което може да се отрази и на неговата ежедневна активност. В някои случаи се говори за т.нар. смесена деменция, когато освен прояви на болестта на Алцхаймер, се откриват и доказателства за наличието на съдов фактор.

 

Съдовата деменция представлява състояние на нарушение в паметта, планирането на задачите, преценката на ситуацията и други когнитивни функции, в резултат на мозъчна увреда, причинена от внезапен или хроничен недостиг в кръвооросяването на мозъчната тъкан.


 

Макар най-често съдовата деменция да е предшествана от мозъчен инсулт, не всеки мозъчен инсулт води до поява на паметови нарушения. Това зависи от неговата локализация и тежест.

 

Причина за поява на съдова деменция може да е всяко състояние, водещо до увреда на кръвоносните съдове и намаляване на мозъчния кръвоток, в това число системно заболяване (напр. системен лупус еритематодес), сърдечно заболяване или заболяване на малките или големите кръвоносни съдове с характерна локализация, заболяване на кръвта и др. Факторите, които увеличават риска от поява на остър съдов инцидент – а именно захарен диабет, високо кръвно налягане, повишен холестерол и тютюнопушене – са същите, които увеличават риска от развитие на съдова деменция. Контролът на рисковите фактори е ключов в превенцията на това състояние и овладяване на неговите прояви.

 

Клинична картина:

 

Симптомите на съдова деменция зависят от локализацията на мозъчната увреда. Често са налице сходства в симптоматиката с другите форми на деменция – особено с болестта на Алцхаймер.

 

Основните признаци са:

  • Обърканост;
  • Трудно задържане на вниманието и концентрацията;
  • Трудност при организиране на мислите и действията;
  • Трудност при анализиране на ситуацията, съставяне на план и представяне/обсъждане на този план с другите;
  • Трудност при взимане на решение за следващата стъпка;
  • Проблеми с паметта;
  • Неспокойствие и превъзбуда/тревожност;
  • Нестабилна походка;
  • Внезапна или честа нужда за уриниране или липса на контрол върху изпускането;
  • Депресия или апатия (предишни любими неща престават да будят интерес).

Симптомите на съдовата деменция може да се проявят по-отчетливо, когато настъпят на фона на скорошен мозъчен инсулт. При последния настъпва необратимо прекъсване на кръвотока в определен участък на мозъка. Последиците от това могат да са нарушения в моториката, говорни смущения, зрителни нарушения, както и последващи проблеми в паметта. В такива случаи често се говори за постинсултна деменция.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В други случаи, промяната в мисловните процеси и паметта настъпва постепенно, следвайки низходяща, но стъпаловидна крива, за разлика от прогресивния спад, характерен за болестта на Алцхаймер. Най-вероятна причина, в тези случаи, се оказва настъпването на серия от мозъчни инфаркти или миниинсулти, познати още като транзиторни изхемични атаки. Понякога те могат да останат незабелязани от страна на пациентите, но въпреки това представляват рисков фактор за поява на съдова деменция.

 

Съществува и трета категория пациенти, при които се забелязва отчетлива прогресия в когнитивния спад, както при болестта на Алцхаймер. Изследвания показват, че много пациенти с деменция и прояви на мозъчно-съдова болест имат също и болест на Алцхаймер.