Какво представляват цианидите?

Цианидите са соли на циановодородната киселина и представляват бързодействащи, потенциално смъртоносни вещества, които могат да съществува в различни форми.


Цианидът може да бъде безцветен газ, като циановодород (HCN) или цианоген хлорид (CNCl), или да има кристална структура като натриев цианид (NaCN) или калиев цианид (KCN).Понякога цианидите имат мирис на „горчив бадем“, но невинаги миризмата може да бъде усетена от всеки.


Цианиди се освобождават от естествените вещества в някои храни и в някои растения като маниока, боб Лима и бадеми. Костилките и семената на обикновени плодове, като кайсии, ябълки и праскови, могат да съдържат значителни количества вещества, които се метаболизират до цианиди. Ядливите части на тези растения съдържат много по-ниски количества от тези вещества.


Цианид се съдържа в цигарения дим и продуктите от горенето на синтетични материали като пластмаси. В промишлеността цианидите се използват за производство на хартия, текстил и пластмаси. Цианидните соли се използват в металургията за галванизация (технологичен процес на нанасяне на тънко цинково покритие върху стоманени елементи), почистване на метали и отстраняване на злато от рудата му. Цианидният газ се използва за унищожаване на вредители и паразити в кораби и сгради.


При какви условия човек може да бъде изложени на цианиди?

Човек може да бъде изложени на цианид при вдишването на въздух, приемът на вода, консумацията на храна или докосването на почва, които съдържат цианид.


Цианидите попадат във вода, почва или въздух в резултат както на природни процеси, така и на промишлени дейности. Когато цианид се разпространява във въздуха, той обикновено е под формата на газообразен циановодород.


Пушенето на цигари е може би един от основните източници на излагане на цианид за хора, които не работят в индустрии, свързани с цианиди.


Как действа цианидът?

Степента на отравяне, причинено от цианид, зависи от количеството цианид, на което е изложено дадено лице, от начина на излагане и от продължителността на времето, през което човек е изложен на веществото.


Вдишването на цианиден газ причинява най-голяма вреда, но поглъщането на цианид също може да бъде токсично.

  • Цианидният газ е най-опасен в затворени места;
  • Цианидният газ се изпарява и диспергира бързо в открити пространства, което го прави по-малко вреден на открито;
  • Цианидният газ е по-малко плътен от въздуха, което го кара да се издигне;
  • Цианидът пречи на клетките на тялото да използват кислород. Когато това се случи, клетките умират;
  • Цианидът е по-вреден за сърцето и мозъка, отколкото за други органи, тъй като сърцето и мозъкът използват най-много кислород.


Библиография:
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Facts about cyanide
National Center for Biotechnology Information (NCBI). A review of acute cyanide poisoning
National Center for Biotechnology Information (NCBI). Acute cyanide poisoning