Хлорът е химикал, който се използва в промишлеността, като също така се намира и в някои домакински препарати. Хлорът може да бъде открит под формата на отровен газ. Хлорният газ може да бъде подложен на налягане и охлаждане, за да се превърне в течност, така че да може да бъде транспортиран и съхраняван. Когато има изпускане на течен хлор, той бързо се превръща в газ, който остава близо до земята и се разпространява бързо.


Хлорният газ може да бъде разпознат по неговата остра, дразнеща миризма, подобна на миризмата на белина. Силната миризма може да бъде разпозната и да послужи за предупредителен знак за хората, че са изложени на този газ.


Хлорният газ изглежда жълто-зелен на цвят. Самият хлор не е запалим, но може да реагира експлозивно или да образува експлозивни съединения с други химикали като терпентин и амоняк.Хлорът е един от най-често произвежданите химикали. Най-важното му приложение е като избелващо средство при производството на хартия и плат, но също така се използва за производство на пестициди, каучук и разтворители.

Хлорът се използва в питейната вода и водата в басейните, за да убие вредните бактерии. Също така се използва като част от процеса на саниране на промишлени отпадъци и канализация. Белината може да отделя хлорен газ, ако се смеси с някои други почистващи препарати.


Как хората могат да бъдат изложени на хлор?

Рискът за експозиция зависи от това колко близо са хората до мястото, откъдето е изтекъл хлорът. Ако хлорният газ се отдели във въздуха, хората могат да бъдат изложени от контакт с кожата или очите. Те също могат да бъдат изложени чрез дишане на въздух, който съдържа хлор.

 

Повечето случаи на отравяне с хлор обаче се дължат на поглъщане на домакински почистващи препарати.


Ако течен хлор бъде изпусната във вода, хората могат да бъдат изложени чрез докосване или пиене на вода, която го съдържа. Ако хлорната течност влезе в контакт с храната, хората също могат да бъдат изложени на химикала.

 

Хлорът реагира с водата извън тялото и върху лигавичните повърхности в тялото, включително водата в храносмилателния тракт, причинявайки образуването на солна киселина.


Библиография:
National Capital Poison Center. Chlorine
Newman LS. (n.d.). Gas and chemical exposure.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Facts about chlorine