Физическите тренировки, днес особено разпространени сред младите хора, имат за цел общо тонизиране и поддържане на добра форма. Някои от тях са статични, други динамични с т.нар. „кардио“ натоварване на скелетно-мускулната и сърдечно-съдовата система. Този втори тип мускулно натоварване е типичен например при т.нар. спининг тренировки. Те, освен своите неоспорими ползи, създават и някои рискове, които често са пренебрегвани от непрофесионално трениращите хора.
 

Какво се случва с организма при една „кардио“ тренировка? 

 
При такъв тип упражнения рискът от усложнения не е малък. В някои случаи има свръхнатоварване, в желанието да се получи значим резултат за кратък период от време. Често спортуващите не подготвят по достатъчно добър начин мускулите чрез разгряване. Факт е, че някои от тях комбинират тренировките с прием на хранителни добавки и лекарства.
 
Малко хора са наясно обаче, че след една банална „кардио“ тренировка с пренатоварване на мускулите, може да настъпи разрушаването им
(рабдомиолиза), последваща остра бъбречна недостатъчност и дори фатален изход. Комбинацията от усилена физическа тренировка с прием на липидопонижаващи медикаменти завишава вероятността от това усложнение. Тези случаи имат и по-тежко протичане и прогноза.
 

Какво представляват рабдомиолизата и острата бъбречна недостатъчност? 

 
При рабдомиолиза настъпва нарушаване структурата на скелетните мускули. В зависимот от тежеста, състоянието може да е обратимо. Разпаден продукт от мускулите (миоглобин и други) се концентрира в кръвта и се изхвърля през бъбреците. Това затормозява функцията им и може да доведе до остра бъбречна недостатъчност. Допълнително настъпва шок за организма с тежка дехидратация, подпомагаща болестната каскада. 
 
Рабдомиолиза може да се предизвика и от много други причини: травма с премачкване на тъкани, след прекален прием на алкохол, като усложнение на обща упойка, прекарана вирусна инфекция, тежък гърч и много други. Има хора с вроден дефект в мускулната тъкан, което е утежняващ фактор.
 
Острата бъбречна недостатъчност е свързана с внезапно влошаване на бъбречната функция на фона на здрави или леко увердени бъбреци. При нея се наблюдава увеличаване на отпадните токсини в организма, настъпва уремия (завишаване стойностите на креатинин и урея), намалява или спира отделянето на урина (т.нар олигоанурия). 
 
Процесът преминава през няколко фази до своето излекуване. Това са: остро увреждане, следвана от анурична, полиурична и възстановителна фаза. В нередки случаи не настъпва пълно излекуване и остават дълготрайни последствия за болния. Въпреки високите постижения на съвременната медицина, все пак острата бъбречна недостатъчност (ОБН) може да доведе и до фатален изход.
NEWS_MORE_BOX
 

 


Какви са оплакванията и има ли лечение?

 
Симптомите при рабдомиолиза обикновено настъпват мълниеносно. Болният усеща обща слабост до пълно обездвижване, болки и подуване на мускулите и ставите.  Понякога има загуба на съзнание. Урината става тъмна и мътна.
 
Лечението изисква реакция в спешен порядък. От една страна, за да се предотвратят тежки мускулни увреждания, а от друга - за да се предпази бъбречната функция. Налага се болнично лечение, нерядко с провеждане на неколкократни хемодиализи. Те са комбинирани с постелен режим и интензивно хидратиране поради огромното преразпределение на течностите в организма. 
 
При остра бъбречна увреда след физическо пренатоварване обикновено става въпрос за млади и здрави хора, което дава по-големи шансове за излекуване. Важно е предпазването от подобни тежки усложнения – при спортуване да не се забравя приемът на течности, да не се подлагаме на тренировки над възможностите на организма, да се избягват допълнителни хранителни добавки и лекарства без необходимост от тях. 
 
Ако се усетят обаче стигмите за сериозно мускулно увреждане, човек да не се колебае да потърси лекарски екип. Понякога бързината на действие е един от факторите, спасяващи човешкия живот.