Панкреасът е смесена жлеза с екзо- и ендокринна част. Възпалението ѝ може да бъде остро, когато началото му е спонтанно и продължава няколко дни до седмица, или хронично, когато персистира.


Етиологично, в 80% от случаите причината за развитието на остър панкреатит е холелитиаза или етилизъм. Други редки причини могат да бъдат паразитози (обструкция на жлъчните пътища от Ascaris lumbricoides напр.), лекарствено-индуциран панкреатит (тиазидни диуретици, ACE-инхибитори, естрогени, кортикостероиди, Azathioprine), хиперлипидемия, травма, хиперпаратиреоидизъм, вирусен панкреатит (заушка, Епщайн-Бар, коксакивирус, цитомегаловирус), муковисцидоза и др. Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография също може да предизвика панкреатит в около 5-10% от случаите.


Патогенезата на заболяването все още не е напълно изяснена, но се счита, че в основата стои активирането на панкреатичните ензими, докато те се намират още в клетките на панкреаса, което тригерира локално и системно възпаление. В повечето случаи процесът е авто-лимитиращ се (остър интерстициален панкреатит), но в някои усложнени случаи може да се развие паренхимна некроза и цитокинна активация, която води до мултиорганна недостатъчност. При наличие на некротизация, тя обикновено обхваща перипанкреатичната тъкан (предимно мастна) като може да обхване ретроперитонеалното пространство.Клиничната манифестация на острия панкреатит може силно да варира в зависимост от възрастта, етиологичният тригериращ фактор, тежестта на възпалението и др. Диагнозата винаги трябва да се има предвид при пациенти с остър хирургичен корем.


При алкохол-индуциран остър панкреатит, началото на клиничната картина обикновено е 6-12 часа след злоупотреба с алкохол. За холелитиаза-индуциран панкреатит трябва да се мисли при пациенти над 50-годишна възраст (особено жени), неупотребяващи алкохол, когато картината се появи след прием на голямо количество храна. Трудно е да се установи причината обаче при пациенти етилици с холелитиаза.

 

Пациентите обикновено имат епигастралгия, ирадиираща към гърба, гадене и повръщане. В диференциално диагностичен план трябва да се изключат перфорирала пептична язва, миокарден инфаркт, илеус, холецистит, хепатит и др. По-рядко се наблюдава дисколорация в лумбалната и периумбиликалната област, поради кървене в ретроперитонеалната област. Болните често заемат т.нар. позиция „молещ се мохамеданин“, при която изпитват облекчение.

 

Поставянето на диагнозата става с комбинирани лабораторни и клинични методи.

 

Наблюдават се повишени стойности на серумната амилаза (3-4 пъти над нормата). В някои случаи през първите 23-48 часа, тя се нормализира, затова по-показателна е уринната амилаза, която остава повишена за по-дълги периоди от време. Серумната липаза е по-специфично и показателно изследване. Наблюдават се и други промени – промени в серумната глюкоза, левкоцитоза, повишение на трансаминазите, алкалната фосфатаза, C-реактивен протеин, уреа и др. Основно значение обаче за диагнозата имат серумната амилаза и липаза, както и левкоцитозата.

 

Другите показатели имат значение за оценява тежестта на панкреатита. Това става най-често чрез модифицираните критерии на Глазгоу. Ползват се още абдоминална ехография, компютърна томография, ЯМР и др.


Лечението на панкреатита зависи от неговата тежест. Локалната форма без наличие на некротични изменения изисква пациентът да не приема нищо през устата, а само парентерално. Според новите препоръки на Американската асоциация по гастроентерология е необходимо перорално захранване на пациента през първите 24 часа, ако се толерира, тъй като това намалява риска от бактериална транслокация и развитие на перипанкреатична некроза.

 

Необходима е инфузия с кристалоиди и аналгетици, както и мониториране за развитие на усложнения. При пациентите с холелитиаза се налага холецистектомия. Ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография и сфинктеротомия при холелитиаза могат също да се ползват, но трябва да се има предвид рискът процедурата да усложни панкреатита.

 

Възможни компликации са хипергликемия, хипоалбуминемия, хиповолемия, хипокалциемия и хипомагнезиемия, респираторен дистрес синдром, перипанкреатични некрози и инфектиране на зоните, поради бактериална транслокация, мултиорганна недостатъчност и др. Откъм усложнения на сърдечносъдовата система е възможно възникване на сърдечна тампонада, аритмии, инфаркт на миокарда, перикардит и др.


Тежките форми на остър панкреатит с некротични изменения, освен мерките при лекия, могат да включват оперативно отстраняване на некротичната тъкан и дренаж на перипанкреатични флуидни колекции. Най-важно в лечението е отстраняването на етиологичната причина.


Локалните форми на острия панкреатит отзвучават с аналгезия, кристалоидни инфузии и гладуване за около 7-10 дни, а смъртността е около 10-15%. При тежките некротизиращи панкреатити обаче смъртността е около 70%.