Сърдечният инфаркт е остър коронарен синдром, който настъпва внезапно вследствие на прекъсване на кръвотока през артериите, кръвоснабдяващи сърдечния мускул - коронарни артерии. Процесът от своя страна води до развитие на исхемия, с последваща некроза на миокарда. 
 
Основните причини за развитие са формиране на оклузивен тромб в зоната на усложнена атеросклеротична плака, което на практика води до откъсване на плаката, а тръгвайки по хода на сърдечното кръвообращение предизвиква остро запушване на кръвния ток.
 
Миокардната некроза се развива вълнообразно в посока от субендокарда към субепикарда. След три часа се развива 80% некроза на сърдечния мускул. До шестия час вече може да бъде регистрирана почти 100% некроза на миокарда. Ако запушването е преходно, поради спазъм или има развитие на колатерални пътища - обходен маршрут, за кръвоснабдяване, времето за исхемия и некроза на сърдечния мускул се удължава, макар и малко.
 
Възможно е развитието на ритъмно-проводно нарушение от типа камерно мъждене. Това води до внезапна сърдечна смърт два часа след поява на картината на фона на настъпила исхемизация и некротизация на сърдечния мускул. Според мнението на специалисти, пациентите с преден инфаркт обикновено имат повишен симпатиков тонус, тахикардия и хипертонична реакция. А при долен инфаркт се среща брадикардия, хипотония и обилно повръщане. 
 
Началото на сърдечния инфаркт обикновено е остро и внезапно, започващо със силна болка зад гръдната кост, на широка площ, която не се повлиява от приложението на подезичен нитроглицерин. При инфаркт на долната стена на сърцето се срещат симптоми за болка в горната част на корема, чувство за страх и тревога, изпотяване, гадене, повръщане, в покой често сутрин или след физическо усилие. Симптоматиката при долен инфаркт може и да не включва болков синдром. 
 
Важни са и данните от електрокардиограмата - ЕКГ. При него се забелязват високи и остри Т-вълни, както и елевация в ST-сегмента. Възможно е развитието на патологичен Q-зъбец, който е сигурен белег за наличието на трансмурален миокарден инфаркт. Възможно е, обаче, и развитието на остър коронарен синдром без ST-елевация. Той е труден за диагностика тип инфаркт на миокарда, тъй като обикновено протича с вече описани симптоми за болка зад гръдната кост, ирадираща към лява ръка, рамо и долна челюст, хипертензивна реакция, но без ЕКГ-образ, което често може да сугистира медиците и да ги насочи по грешна линия. Именно поради тази причина, лекарите често смятат, че гръдната болка се е развила вследствие на хипертоничната криза, прилагат антихипертензивен препарат и оставят пациента за последващо лечение вкъщи. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Сърдечната невроза е друго често състояние, при което се развиват сърдечносъдови симптоми, предизвикани от физически и емоционален стрес, без да съществува някакво патологично органическо увреждане на сърцето. В днешно време, сърдечната невроза се счита за когнитивно нарушение.
 
Клиничните данни за синдрома включват сърцебиене, задух, гръдна болка и умора, появяващи се най-често по време на физическо усилие, а понякога дори при промяна на положението на тялото. 
 
Сърцебиенето се усеща като по-силно и учестено биене на сърцето и най-често е свързано с напрежение на работното място или физическо усилие. Задухът се свързва със спазъм и неефективна функция на диафрагмата. Гръдната болка в повечето случаи е тъпа или се усеща като повишена чувствителност в лявата част на гърдите. Понякога може да са налице симптоми, подобни на стенокарден пристъп, с кратки, остри и пронизващи болки в областта. Друг път пък болката може да има характер подобен на спазъм на мускулите в лявата или дясната част на гърдите, породена от мускулно пренапрежение.
 
Тъй като сърдечната невроза наподобява клиничната картина на много заболявания, каквито например са стенокардия, пролапс на митрална клапа, остър коронарен синдром, хипервентилация или кардиофобия, пациентите с тези данни не бива да бъдат подценявани и следва да бъдат подлагани на задълбочен преглед, преди да се приеме диагнозата сърдечна невроза, защото това може да доведе до много рязко и тежко влошаване в здравето на човек.