Клетките в почти всяка част на тялото могат да прерастнат в карцином и след това да се разпространят в други органи.

 

Остеосаркомът (наричан още остеогенен сарком) е най-често срещаният тип рак, който започва развитието си в костите. Раковите клетки в тези тумори изглеждат като ранни форми на костни клетки, които обикновено помагат за сформирането на нова костна тъкан, но костната тъкан в остеосаркома не е толкова здрава, колкото тъканта, изграждаща нормалните кости.


 

Остеосаркомът има тенденция да се среща при тинейджъри и млади хора, но може да се появи и при по-малки деца и по-възрастни хора.

 

Най-често се открива в дългите кости. Остеосаркомът започва развитието си в области, където костта нараства бързо.

 

Повечето тумори се развиват в костите около коляното или в долната част на бедрената кост или в горната част на пищяла. Проксималната част на раменната кост е следващото най-често срещано място.

 

И все пак остеосаркомът може да се развие във всяка кост, включително костите на таза, рамото и челюстта.

 

Иновациите в лечението на заболяването значително подобриха перспективите за този вид карцином през годините. След приключване на лечението се препоръчва наблюдение през целия живот, за да се следи за потенциални късни ефекти от интензивното лечение.

 

Признаците и симптомите на заболяването могат да включват подуване в близост до костна тъкан, болка в костите или ставите, костно нараняване или счупване на костите без ясна причина.

 

Все още не е известно какво предизвиква появата на остеосарком. Учените знаят, че този тип рак се формира, когато се появи „грешка” в една от клетките, отговорни са създаването на нова костна тъкан.

 

Остеосаркомът започва развитието си, когато здравата костна клетка развие промени в своята ДНК. ДНК на клетката съдържа инструкциите, които „казват на клетката какво да прави”. Тази промяна в ДНК на клетката води до образуване на нова костна тъкан, когато такава не е необходима.

 

Резултатът е туморна маса от лошо оформени костни клетки, които могат да нахлуят и да унищожат здрава тъкан.

 

Факторите, които увеличават риска от развитие на остеосарком включват:

  • Предишно лечение с лъчева терапия;
  • Други костни нарушения като болест на Пейджет и фиброзна дисплазия;
  • Някои наследствени или генетични състояния, включително наследствен ретинобластом, синдром на Блуум.

Остеосаркомът може да се разпространи от мястото, където е започнал в други области, което затруднява лечението и възстановяването. Най-често метастазира към белите дробове или други кости.

 

Агресивната химиотерапия, необходима за контрол на остеосаркома, може да причини значителни странични ефекти, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

 

Източници:

https://www.cancer.org/cancer/osteosarcoma/about/what-is-osteosarcoma.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteosarcoma/symptoms-causes/syc-20351052