Когато говорим за метаболитените заболявания на костите няма по-често срещано от остеопорозата. Тя има изключително голяма социална значимост първо поради големия брой болни, които засяга. Не по-опасно обаче е нейното „тихо“ започване и „подмолно“ протичане. Именно поради това, ако не бъде насочено търсена, остеопорозата би могла да бъде хваната в доста напреднала фаза.

 

Задълбочаването на остеопорозата и характерната за нея намалена костна плътност, в крайна сметка застрашават най-вече от счупвания на костите (фрактури). А едно счупване над 60-годишна възраст в никакъв случай не може да се сравни с фрактура при едно дете например. В тази възраст те са свързани с тежко протичане, трудно зарастване и дълго залежаване на легло. Добавена към общото състояние и другите заболявания, остеопорозата надминава границите на обикновено костно страдание.Какви са показателите, които се изменят при остеопороза?

Болестта се изразява в прогресивно намаление на костната минерална плътност и нарушаване на самата костна структура. Проблемът се допълва от дехидратацията и забавянето на метаболитната обмяна на възрастните хора, при които така или иначе остеопорозата е по-честа. В следствие настъпват незабелязани костни деформации, спадане на ръста на тялото, спонтанни фрактури.

 

Този болестен процес се дължи на нарушен баланс между формирането на костите и тяхното разграждане. Доминиращ при остеопороза обаче е второто. За да бъде правилен балансът, отношение имат редица хормони, като основните са паратиреоидният и калцитонинът. Нивата на серумния Витамин Д3 и калция допълнително спомагат за поддържането на целия костен метаболизъм. Не по-маловажни са и растежните, щитовидните, половите хормони.


Костната плътност се измерва по много начини, като основните са апаратно образно изследване и лабораторни маркери за костна обмяна и метаболизъм. Показатели от кръвта ориентират дали и какъв тип костна увреда има. Особено значение имат нивата на серумния Калций, Фосфор, Витамин Д3, Алкална фосфатаза, бета крос лапс и някои други по-специфични такива.

 

При образните изследвания водещ показател е т.нар. остеодензитометрия, особено когато се оглеждат телата на прешлените. Стойностите при се измерват с т.нар. показател SD (стандартно отклонение) или Т-скор. Когато стойността е до /-1/ можем да смятаме, че костната плътност е нормална. При стойности под /-1/ до /-2.5/ състоянието се нарича остеопения, което е междинен стадий преди остеопорозата и изисква завишено внимание. При Т-скор под /-2.5/ вече можем да говорим за значим спад в костната плътност.


Какви фактори влияят за развитието на остопороза?

Половите хормони и тяхната роля проличава в статистиката. Женският пол значително по-често бива въвлечен в „мрежите на остеопорозата“ при равни други условия. Съществува един афоризъм в медицинските среди. Застрашени са главно слаби, високи, светли жени, в сравнние с по-пълните такива. Наследственият фактор също не е без значение. Вероятността за намалена костна плътност се увеличава при майка или баба с подобно заболяване. Застрашени са и онези дами с късно започнал цикъл, ранна менопауза, както и нераждали жени. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Физическата активност не е без значение. Умерени движения и гимнастика имат доказано благоприятно въздействие. Проучвания посочват, че идеално занимание за жените, застрашени от остеопороза, е лека градинска работа с обработване на цветя или овошки. Цитират се значителен ефект от комбинираното въздействие на слънчевата светлина с натоварването на мускулно-скелетната система. Болести, свързани с продължително обздвижване, имат като ефект значимо и бързо спадане на костната плътност. Често наблюдаваните прегрешения като цигари, кофеин, алкохол, са всъщност пагубни за здравето на костната система.

 

Стандартните препоръки са за всички жени от опрделена възраст нагоре. А що се отнася за онези с повишен риск (хронично заболяване, прием на кортикостероиди, нарушено храносмилане, тежък минерален дефицит и т.н.), то препоръките стават още по-сериозни. С увеличаване на продължителността на живота и болните на хронично лечение, остеопорозата ще нараства. Във всички случаи остеопорозата е заболяване, което трябва да предвиждаме и рано да лекуваме.