През последното десетилетие нараства интересът към чревния микробиом, като важен регулатор на физиологичните функции на редица органи и системи, включително и на костите. Чревната микрофлора се оказва с ключова роля за редица процеси в организма, а дисбиозата е свързана с различни нарушения, едно от които се оказва и остеопорозата. Експериментални и клинични проучвания показват, че повлиявайки чревния микробиом, пробиотиците могат да понижат костната загуба.


Установява се, че лечението с живи бактерии, приложени в адекватни количества, модулира благоприятно микробиома на червата и така подобрява здравето на гостоприемника. Това е от значение не само при някои стомашно-чревни нарушения, но и за нормалната дейност на различни органи и системи – кости, кожа, нервна система и други.


Пребиотиците, които често се добавят към пробиотиците, повишават резорбцията на калций в ниските отдели на червата при експериментални модели.Остеопорозата e първична и вторична, в зависимост от това дали се среща като част от естествения процес на стареене (дефицит на естрогени при жените) или е част от патологията на друго заболяване (или прием на лекарства). И при двете форми загубата на костна тъкан се дължи на дисбаланс в процеса на костното ремоделиране, като отношението образуване/резорбция се измества в посока на резорбция на костно вещество.


Формирането на костите е сложен процес, който изисква съгласуване на функциите на различни системи – имунна, ендокринна, нервна. Ключова роля в костообразуването играе и стомашно-чревния тракт чрез регулиране резорбцията на протеини, калций, фосфор, магнезий, микроелементи, а така също чрез производството на ендокринни фактори – инкретини и серотонин, изпращащи сигнали към костните клетки.

 

Човешкият микробиом е критичен регулатор на чревната хомеостаза през целия живот на човека.


Увеличават се доказателствата, че чревната хомеостаза играе основополагаща роля в развитието на здрави кости по време на детството и юношеството, което е предпоставка за здрав скелет и в зряла възраст. Изследвания показват съществуването на ясна корелация между дисрегулацията на чревния микробиом и понижената костна плътност.


Дисбиозата в червата може да доведе до възпаление и до нарушен транспорт на хранителни вещества и калций от червата в кръвообращението. Въпреки че е първично заболяване на червата, тя може да има системни ефекти поради повишена пропускливост на чревната лигавица. Това обикновено предизвиква навлизане в системното кръвообращение на бактериални продукти следствие на обмяната на микроорганизмите, например липополизахариди и поява на тъканно възпаление – както локално, така и на отдалечени места, включително достигащо и до костите.


Установено е, че при възрастни пробиотиците значително намаляват стойностите на костно-резорбционните маркери. Подобни данни са получени и в експериментални условия. Установено е, че приложението на Lactobacillus при животински модели намалява нивата на TNF-α (tumor necrosis factor) и IL-1 (интерлевкин), същевременно се инхибира образуването на остеокласти (клетки, които разграждат костното вещество).


От особено значение за поддържане на костната хомеостаза са половите хормони. Липсата им може да доведе до намаляване на микробната флора в червата, като по този начин се повишава костната загуба и се повлиява костообразуването. Намаляването на естрогените при жени в постменопауза повишава образуването на възпалителни цитокини и образуването на остеокласти.


Интересно проучване върху костната плътност е проведено при група, включваща 24 мъже на възраст 64-67 години, приемали кефирно ферментирало мляко в продължение на 6 месеца. След този период се установява повишаване на костната плътност на бедрената кост.