Остеолитичните лезии по костите представлява процеси на лизиране („стопяване“) на костната тъкан, водещи до скелетни деформации, фрактури. Причините могат да бъдат разнородни – от вродени скелетни нарушения, недостиг на калций и/или витамин Д, метаболитни смущения, така също тератогенни фактори през бременността, тумори и дори възпалителни процеси.


След черния дроб и белите дробове, костите са третата най-честа локация за засягане от метастази орган в тялото. Обикновено засягането е по съседство, но метастазите могат да бъдат и значително по-отдалечени, което се обяснява с разпространението по лимфен и кръвен път.


Т. нар. клетки-остеобласти отговарят за изграждането на костна тъкан, като те са в равновесие с други клетки в костта, които имат отношение на разграждането – остеокласти. При нарушаване на този костен баланс между двата вида клетки налице може да бъде лизиране на коста, ремоделиране – чрез изграждане на допълнителна костна тъкан и в трети случай комбинация от двата варианта. Най-често са остеолитични.При миеломите характерно е потискането на дейността на остеобластите и освен това стимулиране на остеокластите за разрушаване на костните клетки. Проявите са изразени лезии, които при образни изследвания могат да изглеждат като „проядена“ от молци тъкан.


Раковите заболявания, които се разпространяват извън мястото на първоначалния тумор, могат да засягат костната тъкан, като метастазите от определени органи имат афинитет към костите. В тази група се включват рак на простатата, щитовидната жлеза, белите дробове, бъбреците и гърдите.


Лезиите най-често се срещат в по-големите кости – като тези на черепа, гръбначния стълб, таза, гръдния кош и не на последно място в дългите кости на крайниците.


Усложнения често съпътстват проявите на костни метастази, като в някои случаи дори могат да бъдат първи алармиращ симптом, което прави твърде закъсняла диагностиката на първичния тумор.


Т. нар. хиперкалциемия или повишеното количество на калций в кръвта се дължи на остеолитичните лезии, при които се разгражда в значително количество костно вещество, водещо до прекомерно освобождаване на калций в кръвообращението.


Най-честите симптоми са гадене, повръщане, обща слабост, в някои случаи чувство за обърканост. Налице могат да бъдат още болки по мускулите и ставите, но усложнението с най-голям риск е развиващата се аритмия, поради високото количество на калциеви йони.


Много често първо се диагностицират костните метастази, а след това се открива първичния карцином. В други случаи метастази в костите се появяват години след лечението на първичния тумор. При вторичните тумори променените клетки са от първичния карцином, а не от клетки на костта.


Най-честите симптоми са болка в костите, която с течение на времето става изключително силна, особено през нощта. Тя може да ограничава дори ежедневните дейности и тези свързани с обслужването на засегнатото лице. При компресия на гръбначния мозък най-честите прояви са слабост в ръцете или краката, уринарна инконтиненция, както в някои случаи и фекална инконтиненция (незадържане на изпражненията).


Аплазията на костния мозък, следствие на засягането на тъканта води до промени и в броя на кръвните клетки. По-ниски нива се отчитат в стойностите на еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите. В резултат симптомите могат да бъдат палитра от прояви – развитие на анемия и съпътстващата умора, бледост. Освен това ниското ниво на белите кръвни клетки води до зачестяване на различни инфекции, а тромбоцитопенията води до кръвоизливи.


Референции:
1. Juan Juan YIN, Mechanisms of cancer metastasis to the bone, Cell Research;
2. David Goltzman, Osteolysis and cancer, Journal of Clinical Investigation;
3. Wende Kozlow, Breast cancer metastasis to bone: mechanisms of osteolysis and implications for therapy, Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia.