1.  Какво представлява остеогенезис имперфекта?

 

Остеогенезис имперфекта е наследствено заболяване, засягащо съединителната тъкан. Най-общо казано, заболяването се дължи на генетично заложена промяна в структурата на колагена. Резултатът от това е нарушена структура и механична устойчивост на костите. Съществуват осем типа остеогенезис имперфекта, които се различават по качеството и количеството на синтезирания колаген, както и по други показатели. Тип I до IV са най-широко разпространени, а останалите понякога се разглеждат като подтипове на умерено тежкия тип IV.


 

2.  Какви са симптомите на остеогенезис имперфекта?

 

Най-често срещан е тип I. При него колагенът е със запазено качество, но се синтезира в недостатъчни количества. Това прави костите силно чупливи и придава на гръбнака известна кривина. Ставните връзки са слаби, а мускулният тонус е понижен. Характерно е особеното оцветяване на склерите, които са сиво-зелени и лекото издаване на очите напред. При някои деца настъпва загуба на слуха.

 

Тип I се подразделя на подтипове А и В в зависимост от наличието или отсъствието на смущения в развитието на зъбите. При тип IA те са нормално развити, докато при тип IB са оцветени – дентиногенезис имперфекта.

 

При тип II колагенът има анормална структура и се съдържа в ниски количества в съединителната тъкан. Развиват се тежки скелетни деформации, ръстът остава нисък, белите дробове са недоразвити. Подразделя на се на подтипове А, В и С в зависимост от промените в дългите кости и ребрата.

 

При тип III се синтезират нормални количества, но дефектен колаген. Симптоматиката наподобява тип I, но е по-тежка – може да се наблюдават и деформации в крайниците или гръдния кош. Липсва оцветяване на зъбите, но се наблюдава характерна промяна във формата на лицето, което придобива триъгълен вид.

 

Тип IV също наподобява тип I до голяма степен. Също като него, той се подразделя на подтип A и В в зависимост от наличието или отсъствието на дисгенезис имперфекта.

NEWS_MORE_BOX

 

3.  Какви са усложненията на остеогенезис имперфекта?

 

Те до голяма степен зависят от формата на заболяването. Много от усложненията директно произтичат от фрактурите на костите. Най-честите усложнения на остеогенезис имперфекта са:

 

  • Засягане на гръбначния мозък или мозъчния ствол от фрактури.
  • Загуба на слуха: най-вече при тип I и III.
  • Сърдечна недостатъчност (тип II).
  • Дихателни смущения и чести пневмонии поради деформации в гръдния кош.
  • Трайни скелетни деформации.