Най-често срещаната причина за внезапно настъпваща загуба на живота при хората е бързо прогресиращата сърдечна и дихателна недостатъчност. 

При внезапна загуба на сърдечна или дихателна дейност се извършва специфичен комплекс от мероприятия.


Лечението при спиране на сърдечната и дихателна дейност се нарича кардио-пулмонална ресусцитация. На практика се извършва реанимация на жизнените способности на организма. В буквален превод това означава съживяване на сърцето и белите дробове, когато те са спрели да работят по естествения си механизъм вследствие на някаква болестна причина.


 

Целите на този комплекс от мероприятия са да се отворят и поддържат отворени дихателните пътища, да се възстанови дишането и активното кръвообращение в тялото. Необученият човек може да приложи само първоначалните и много важни действия, с които да задържи пострадалия в състояние на активно кръвообращение и дихателно вентилиране до пристигане на екип на Спешна помощ и вземане на допълнителни мерки, които включват поставяне на венозни пътища, прилагане на медикаменти с възбуждащ ефект върху сърцето, интубационна тръба, с която да се улесни и нормализира обдишването до пълното възстановяване на пациента.

 

Първо, безпомощният човек трябва задължително да се постави легнал на гръб, с изправено тяло, така че да бъде възможно прилагането на техниките за спешна сърдечна и дихателна реанимация.


Второ, трябва да се извърши преглед на устната кухина за чужди тела, които да затруднят евентуалното дишане или да са причинители за евентуалните усложнения със спиране на дихателната дейност и респективно сърдечната такава.

 

Ако устата на пострадалия е чиста и няма данни за наличие на чужди тела, главата му трябва да бъде поставена и наклонена назад, така че да се отворят дихателните пътища и надгръклянникът да не попречи на обдишването. За целта е редно да бъде повдигната долната челюст нагоре, с което се цели изместване напред и нагоре на езиковия корен.

 

В следващите няколко стъпки се обхваща същинската реанимация на пациента. В самото начало изследващият трябва да провери дали при отваряне на устата, повдигане на долната челюст и наклоняване главата назад има дишане от белите дробове. Ако се установи липса на дихателна дейност, проверете сърдечната. Това може да се извърши посредством стетоскоп или посредством опипване на пулсационните точки на китката на ръката, по продължението на радиалната артерия, или на шията, по продължение на сънната артерия.


Проверката на пулса при възрастни се осъществява посреством притискане с показалец и среден пръст в основната вдлъбнатина на шията, близо до адамовата ябълка. (Не се препоръчва натискането с палец, защото в нормалното анатомично ниво на разглеждане палецът е пръстът с най-слаба инервация и е възможно да се наложи по-дълбоко притискане, за да се установи наличието на сърдечна дейност.)


Освен вероятността за пропускане на важния клиничен белег, дълбокото притискане с палец може да доведе до временно запушване на сънната артерия, тромбоза и запушване на важни артериални източници за кръвообращение в мозъка.


Ако бъдат регистрирани липса на сърдечна и дихателна дейност, трябва да се приложат техниките за съживяване на пострадалия човек. Те се извършват посредством прилагането на сърдечен масаж и обдишване уста в уста. Сърдечният масаж се прилага посредством ръце.

NEWS_MORE_BOX

 

Едната ръка се поставя по дължината на гръдната кост, в средата между ребрата, а другата се поставя напреки върху основната надлъжно поставена ръка. Раменете на прилагащия техниката трябва да са разположени по права линия с ръцете. Горните крайници трябва да са здраво стегнати и да не се огъват при натиск.


Прилагат се 10 до 15 бавни натискания върху сърдечната област, така че гръдната кост да потъне с 4-5 сантиметра от основното си изходно положение. На всеки 10 притискания масажът трябва да се преустановява и при липса на дихателна дейност да се прилага обдишване. Ако пациентът е запазил самостоятелното си дишане при спиране на сърцето, той ще започне да се вентилира самостоятелно след прилагането на сърдечния масаж. В тези условия масажът не трябва да се преустановява и да се прилага, докато сърцето на пациента заработи самостоятелно или пристигне екип на Спешна медицинска помощ.


Мероприятията по съживяване се извършват до възвръщане на сърдечна и дихателна дейност или до пристигане на екип на Спешна медицинска помощ, който да продължи реанимационните дейности с подходящи медикаменти и апарати за вентилация.