Оралната хигиена и здраве са важна част за общото състояние на пациента. Редица проучвания свързват периодонтални инфекции със системни респираторни, кардиоваскуларни, гастроентерологични и други заболявания. Въпреки това при лечението на различните системни заболявания рядко обръщаме внимание на оралния статус на пациента. Директна е неговата връзка с гастро-интестиналния тракт – хронични орални инфекции, кариозни зъби, фарингити и др. могат да бъдат резервоар на различни бактерии и да причинят рекурентни гастро-интестинални инфекции. При дентални манипулации патогенни бактерии в латентно състояние или при хронични инфекции могат да преминат в системното кръвообращение и да причинят ендокардити, клапни увреждания, сепсис и др.


Хеликобактер пилори е грам-отрицателна бактерия, която се счита, че се среща в до 50-60% от световното население, а в някои страни като Иран тази честота достига 90%. Бактерията е отговорна за 80-90% от случаите на гастрити и пептична язва. Въпреки високата честота на наличност, бактерията не при всички пациенти се оказва патогенна. Липсата на симптоматика обаче не изключва необходимостта от ерадикирането ѝ. Хроничната нелекувана хеликобактерна инфекция с времето причинява хроничен гастрит, който градира в атрофичен хроничен гастрит, интестинална метаплазия, дисплазия и в крайна сметка стомашен аденокарцином.


Лошата орална хигиена и неглижирането правилното измиване на зъбите е рисков фактор за наличието на Helicobacter pylori в устната кухина. Не е изключено и денталните плаки (т.нар. „зъбен камък“) да играе ролята на резервоар за бактерията. Бактериалните колонии в устната кухина и денталните плаки рядко се ерадикират с традиционната антибиотична терапия. Затова поддържането на добра орална хигиена е превантивна мярка за реинфекция с бактерията, както и приемът на допълнителни орални антибиотици.До момента данните за връзката между оралната хигиена и заболявания на гастро-интестиналния тракт са силно ограничени. Едно изследване на д-р Лейли Захеди, д-р Елхам Джафари и екип, публикувано в списанието NCBI през януари 2017 г. показва, че при до 70% от пациентите с преканцерозни лезии при изследване на стомашни биопсии имали лоша орална хигиена. Друго проспективно проучване от 2014 г., включващо 262 пациенти показвва, че пациенти с периодонтални заболявания имат по-висок риск от развитие на пептична язва.


В рамките на крос-секционно проучване от ноември месец 2014 г. до декември 2015 г.  в Керман, най-голямата област в югоизточен Иран са изследвани пациенти, които имали горно-диспептични симптоми и били кандидати за фиброгастроскопско изследване. Резултатите показали също, че имало връзка между оралната хигиена и инфекциозните гастрити, пептични язви и метаплазични изменения. Други изследвания сочат, че едновременното лечение на хеликобактерни стомашни инфекции с лечението на орални инфекции и профилактика намалява риска от рекуренция на гастро-интестинални хеликобактерни инфекции почти двойно.


Връзката обаче се оказва двустранна – стомашна хеликобактерна инфекция може да причини хронични фарингити. Проучване, проведено от оториноларинголози в Шанхайския университет „Джао Тонг“ през 2004 г. изследвало 50 пациенти с хроничен фарингит, като за проучването била използвана и контролна група. При 19 от случаите на хроничен фарингит бил изолиран Helicobacter pylori, а 16 от пациентите имали история на горно-диспептични оплаквания. Една от възможностите да се реализира такава инфекция е при регургитация на стомашно съдържимо при пациенти със стомашна хеликобактерна инфекция, при което киселото съдържимо допринася за възпалителните изменения на фарингеалната мукоза. Другата възможност е да е възникнала първо фарингеалната инфекция, което е малко вероянто.


Бактерии различни от Хеликобактер – стафилококи, стрептококи, протеус също могат да бъдат причина за остри и усложнени гастрити, но случаите са изключително редки и в повечето се касае за имунокомпроментирани пациенти, тъй като при физиологична стомашна секреция Helicobacter pylori е единствената бактерия, която оцелява в киселата среда.


В заключение, правилното и редовно измиване на зъбите, своевременното елиминиране на орални инфекции и кариозни зъби, редовното профилактично почистване на зъбен камък и др. е важен фактор в превенцията на рекурентни хеликобактерни инфекции. Нещо повече, връзката е двустранна и наличието на хронична стомашна хеликобактерна инфекция може да бъде причина за възникването на хроничен фарингит.