Тежките случаи на COVID-19, свързани с дихателна недостатъчност, органна дисфункция и необходимост от механична вентилация и интензивно лечение, са рядкост при деца от 0 до 18 години.


Описаните случаи на деца, тежко боледували от COVID-19, особено на такива под 1 година, са рядкост.


Въпреки това при педиатрите има нарастващо притеснение относно проявите на мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19 при някои деца.До 30 април 2020 г. са направени 1119 PCR теста за SARS-CoV-2 на деца в Швейцария и 57 от изследваните са били позитивни.


В статия, публикувана в The Lancet на 19 май, са описани клиничните случаи на три деца, при които (10-12 години) основната проява на COVID-19 e септичен шок. Две от децата са имали симптоми на перитонит и данни за органна недостатъчност.


Първият описан случай е на дете от мъжки пол на 12 години със затлъстяване и астма. Прието е в спешното с оплаквания с давност един ден: температура, одинофагия (болка при преглъщане), задух, кашлица и главоболие. При постъпване детето е в запазено общо състояние и температура 39,5 градуса, тахипнея, тахикардия (150 уд/мин), нормотензивно ( артериално налягане109/52 mmHg) и сатурация на кислород в кръвта 97%.

 

Рентгенографията на белите дробове не показва патологични изменения. С течение на времето тахикардията се влошава -170 уд/мин. Пациентът показва симптоми на компенсиран шок - студени крайници и удължено време за капилярно пълнене (6 секунди), както и повишен лактат в серум (4,1 mmol/l). Приложени са болуси на кристалоидни разтвори с добър отговор. Лабораторните тестове не показват повишение на възпалителните маркери, но се наблюдава лимфоцитопения. PCR пробата от назофарингеален секрет е положителна за SARS-CoV-2. През следващите 8 часа състоянието на детето се подобрява и стабилизира. Хемокултурите са стерилни. Крайната диагноза е компенсиран септичен шок вследствие на COVID-19. Пациентът е изписан, но след 3 дена отново е приет в спешното с неспецифичен, сърбящ, макулопапулозен обрив по тялото и ръцете без други симптоми. Предполага се, че произходът на обрива е вирусен, вероятно свързан с COVID-19. Детето е изписано от болницата без усложнения и в добро общо състояние.


Вторият пациент е 10-годишно момче от азиатски произход със затлъстяване. Анамнезата при постъпване включва следните симптоми с давност 5 дена - температура, одинофагия, кашлица, повръщане и коремна болка. Пациентът е леко тревожен, но ориентиран за време и място. При приемане е тахипнеичен, хипотензивен ( артериално налягане 85/50 mmHg) и с тахикардия (сърдечна честота - 120 уд/мин). Сатурацията на кислород е 89-95% на атмосферен въздух. Коремът е дифузно мек, но болезнен при палпация. Компютърната томография разкрива патологични промени - консолидация на горен десен белодробен лоб с двустранни плеврални изливи, признаци за илеоколит и терминален илеит, както и за реактивен апендицит.

 

Възпалителните маркери и лактатът са повишени, наблюдава се лимфоцитопения и повишени трансаминази и билирубин, с данни за холестаза и преренална остра бъбречна недостатъчност. Уро- и хемокултурите са стерилни. SARS-CoV-2 инфекцията е доказана серологично, тъй като PCR пробата е отрицателна. Изключени са други вирусни инфекции като - цитомегаловирус, мононуклеоза, хепатит А, В и Е, HIV и аденовирус. PCR тестовете за хламидия и микоплазма също са отрицателни. Окончателната диагноза е септичен шок с начална органна дисфункция, вследствие на COVID-19. Детето е лекувано с вливания на кристалоиди, широкоспектърни антибиотици, приложена му е и инотропна поддръжка с добър отговор. В продължение на 5 дни е на неинвазивна вентилация. Стартирано е и лечение с хидроксихлороквин и азитромицин. 


При третия пациент (на 10 години) клиничната картина е подобна - температура, болки в корема, повръщане и прояви на септичен шок.
Характерна в клиничната картина на малкото деца с тежко протичане на заболяването е липсата на тежки оплаквания от страна на дихателната система (за разлика от критично болните възрастни пациенти). По-чести прояви са септичен шок и коремната болка.

 

Скорошен доклад алармира за проявата на системен възпалителен синдром при децата, инфектирани със SARS-CoV-2 - температура, данни за възпаление, органна дисфункция. Този синдром понякога се припокрива с прояви на други възпалителни заболявания - болест на Кавазаки, стафилококов и стрептококов токсичен шок синдром, бактериален сепсис, хемофагоцитен синдром, но може да се презентира и със симптоми като силна коремна болка и повишени възпалителни маркери.


Вторият и третият пациент, описани в статията, покриват критериите за мултисистемен възпалителен синдром, свързан с COVID-19 при деца. Първият пациент, въпреки че изпълнява някои критерии за поставяне на диагнозата септичен шок, не изпълнява критериите за поставяне на диагнозата мултисистемен възпалителен синдром при деца и за разлика от първите двама пациенти не се влошава между 5 и 10 дни след началото на симптомите. Въпреки, че при 35-50% от децата със септичен шок не се открива инфекциозен причинител, авторите на публикацията вярват, че има пряка връзка между възпалителния синдром при децата и инфекцията със SARS-CoV-2.


 И тримата пациенти имат затлъстяване и индекс на телесната маса, който е над нормата за съответната възраст, което повдига въпроса дали затлъстяването е рисков фактор за тежко протичане на  COVID-19 при децата.

 

Източници:
Septic shock presentation in adolescents with COVID-19
Cecilia Dallan•Fabrizio Romano•Johan Siebert•Sofia Politi•Laurence Lacroix•Cyril Sahyoun
Published: May 19, 2020
DOI: https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30164-4