Всякакъв вид нараняване или травма на очите трябва да се приема сериозно. Навременната медицинска помощ при проблеми с очите може да спаси зрението на пострадалия и да предотврати допълнителни усложнения.


Химически изгаряния

Химикалите, които се намират в дома или на работното място, лесно могат да попаднат в очите. Важно е да се носят предпазни очила при работа с химикали или токсични вещества. Трябва и да се внимава с домакинските почистващи препарати, за да се предотврати нараняване. Грижата при първа помощ при химически изгаряния на окото включва:


 

  • Потърпевшият трябва да остане спокоен и да държи очите си отворени, докато не бъдат изплакнати. Затварянето на очите задържа химикала и нанася допълнителни щети.
  • Важно е обилното изплакване на очите с вода за 15 до 20 минути. Очите трябва да се държат добре отворени по време на изплакването.
  • Добре е да се потърси спешна медицинска помощ. Пациентът трябва да бъде готов да дадете информация за името и вида на химичното вещество, ако е възможно.


Чужд обект

Окото често се почиства от чужди частици чрез сълзене, така че не е необходимо лечение, докато не е сигурно, че окото не може да премахне обекта само. При попаднали частици в окото:

  • Не бива да се търкат очите;
  • Горният клепач трябва да се повдигне нагоре и навън над долния клепач;
  • Очите трябва да се изплакнат обилно с бавно течаща, хладка вода и да се държат отворени по време на изплакването.
  • Тези стъпки трябва да се повторят, докато обектът бъде отстранен.
  • Трябва да се посети лекар, за да е сигурно, че всички частици са премахнати и очите не са наранени.

Ако в окото има забит предмет, той не бива да се отстранява от пациента, тъй като това може да причини допълнителни щети на окото. Вместо това окото трябва да бъде неподвижно и да се покрие с пластмасова чаша или марля, за да се предпази от по-нататъшното проникване на предмета в окото и трябва да се потърси незабавно медицинска помощ.


Библиография:
Mayo Clinic Staff. Eye injury: Tips to protect vision
Healthline. Eye Care