Офталмологичните прояви при менингит са много често наблюдавани. Те могат да бъдат временни или да се превърнат в трайни. Поради тази причина ранното разпознаване и лечение на появилите се нарушения е важно.

 

Менингитът представлява инфекция на мозъчните обвивки - менинги, които покриват главния и гръбначния мозък. При липса на адекватно и своевременно лечение, заболяването е животозастрашаващо и може да доведе до развитието на сепсис. Настъпилите изменения в мозъка и заобикалящите го нерви могат да останат трайни.


 

Всички нарушения, които се наблюдават при менингит, са резултат от възпалителните процеси, засягащи отделните части на мозъка. В зависимост от засегнатата зона проявите могат да варират. Симптомите се развиват внезапно и биха могли да включват висока температура, отпадналост главоболие, неизбледняващ при натиск обрив, вратна ригидност, сънливост, липса на реакции и гърчове.

 

Много често проявите на менингит биха могли да включват и зрителни нарушения. При увреждане на зрителния нерв може да се наблюдава частична загуба на зрението или слепота, на едното или и на двете очи. Наличието на оток на нерва води до временни затруднения в зрението.

 

Причинителите на менингит могат да бъдат различни. Най-често проявата се дължи на бактериална или вирусна инфекция, но може да се получи и в резултат на травма, онкологично заболяване, някои видове лекарствена терапия и други.

 

Криптококозата е гъбична инфекция, която може да има системни и невро-офталмологични прояви. Има два основни патогена, които водят до появата на това заболяване - Cryptococcus neoformans и Cryptococcus gattii. Проявите след инфектиране с тези два патогена обикновено са по-изразени след локализацията им в централната нервна система.

 

Криптококозата се проявява като подостър менингоенцефалит и обикновено представлява опортюнистична инфекция при имуносупресирани пациенти. Такива са пациентите засегнати от човешки имунодефицитен вирус (HIV), пациенти с онкологични заболявания, приемащи имуносупресивна терапия и други.

 

Обикновено първите оплаквания при криптококоза са главоболие, нарушения в психичното състояние, промени в зрението, гадене, повръщане, втрисане отпадналост и болка във врата.

 

Характерните офталмологични оплаквания при този вид опортюнистична инфекция са много. Те включват замъглено зрение, понижена зрителна острота, диплопия, фотофобия, ретробулбарна болка, амблиопия, нистагъм, офталмоплегия, анизокория и едем на папилата.

 

Много от симптомите при криптококозата са проява на повишено вътречерепно налягане. Офталмологични нарушения се появят и в резултат на директно разпространение на инфекцията към окото, зрителния нерв или мозъчния паренхим.

 

Зрителните нарушения при криптококов менингит се дължат и на допълнително повишаване на интеркраниалното налягане. Това изменение в налягането може да доведе до едностранно или двустранно парализиране на 6 черепно-мозъчен нерв - n. abducens, и/или едем на папилата на зрителния нерв.

 

Криптококовият микроорганизъм може да доведе до блокиране на преминаването на цереброспиналната течност в субарахноидното пространство през арахноидните власинки. Освен това може стимулира отлагането на капсулен полизахарид в цереброспиналната течност. Тези промени водят до повишаване на осмоларитета и задържането на течности. По този начин се повишава интракраниалното налягане и се получава компресия на черепомозъчните нерви. Поради тази причина при приложение на лекарствени вещества за понижаване на вътречерепното налягане се наблюдава подобрение на зрението и очната подвижност.

 

При инфекция и възпаление, които директно засягат 2, 3,4 и 6 черепномозъни нерви може да се наблюдава понижаване на зрителната острота и поява на диплопия. Според хистологични данни инвазията и разрушаването на зрителния нерв от криптококи са основната причина за атрофия на зрителния нерв.

 

Пациентите с криптококоза, при които е засегнат 2 черепномозъчен нерв - n. opticus, могат да развият оптична невропатия, заради директна инфилтрация на микроорганизми или едем на папилата. Диплопия и офталмоплегия се наблюдават при засягане на 3, 4 и 6 черепномозъчни нерви - n. oculomotorius, n. trochlearis и n.abducens. Интернуклеарна офталмоплегия и нистагъма са други симптоми, които се наблюдават при криптококов менингит. Възможно е засягането да бъде едностранно или двустранно.

 

Засягането на зрителния тракт, в резултат на нарушение на мозъчния паренхим може да доведе до загуба на зрението. В зависимост от засегнатата област на зрителния път могат да се наблюдават хомонимни хемианопсии или хомонимни квадрантанопсии.

 

Гъбичната криптококоза, засягаща ЦНС, се среща предимно при имунокомпроментирани пациенти. Последиците от това заболяване могат да бъдат много сериозни за различните системи в организма, особено за зрителната. Поради тази причина редовните консултации с офталмолог са от особено значение за рисковите групи от пациенти.

 

Референции:

https://eyewiki.org/Neuro-ophthalmic_Manifestations_of_Cryptococcal_Meningitis

https://www.medicalnewstoday.com/articles/321029#vision

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22713686/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4950685/

https://www.nhs.uk/conditions/meningitis/