Нарушенията в зрението могат да имат най-разнообразен характер и изполването на очила не винаги е способ за компенсиране на дисфункцията. В болшинството случаи очилата се налагат като мярка за корекция на аномалия в рефракцията – когато окото не пречупва както трябва.


Очната ябълка, със своите особени елементи, функционира като сложна оптична система. Това, с което работи, са успоредните светлинни лъчи, които отразяват предметите около нас. Попадането на такива успоредни лъчи върху ретината обаче не е способно да ни осигури разчитането на ясен и фокусиран образ. Ето защо окото, чрез роговицата, лещата и стъкловидното тяло, пречупва успоредните лъчи, така че те да започнат да се движат конвергентно, сливайки се един към друг.


В идеалните условия това пълно събиране на лъчите в една фокусна точка се случва точно на нивото на ретината (разположена най-отзад в очната ябълка), създавайки ясен образ.Това дали фокусната точка ще попадне там зависи от пречупващата сила на средите от една страна, и от фокусното разтояние – от друга. Има ли промяна в пречупващата сила на роговицата, лещата или стъкловидното тяло или пък отклонение в разстоянието – дължината на предно-задната ос на окото (т.е. разстоянието от срещата на лъчите с първата пречупваща среда – роговицата – до фокусната точка – ретината).


Какво точно е диоптър? Това е стойността на пречупващата сила или – сила един D има събирателна леща, когато минаващите през нея успоредни лъчи се събират на 1 метър зад нея във фокус. Съществува простата формула – D = 1/F , където F e фокусното разстояние. Т.е. ако лъчите се събират на 0,5 метра зад лещата, то нейната пречупваща сила е 2 D и т.н.


По изчисления, целият пречупващ апарат на окото съвкупно има сила от 58 до 66 D, които при нормални условия осигуряват точен фокус на ретината при фокусно разстояние от около 24 мм (средната предно-задна дължина на окото).

Далекогледство – двойно изпъкнла (+) събирателна леща

Опростено казано, при хиперметропията, най-често очната ябълка е с малко по-къса предно-задна ос. Колко точно ли? Скъсяването ѝ само с 1 мм води до отклонение с 3 D, така че това скъсяване не е нещо, което ще видим с невъоръжено око. Негов израз е създалата се рефракционна аномалия.


Намаляването на предно-задната ос на окото има за резултат това, че теоретичната фокусна точка се намира някъде зад ретината, а върху последната пък попадат все още не напълно слелите се в една точка светлинни лъчи с резултат – неясен, размазан образ.


Цитираната формула D = 1/F е достатъчно красноречива – ако F се е променило, то това може да се коригира съответно с промяна в D – т.е. с промяна в пречупващата сила.

 

NEWS_MORE_BOX


Нека си представим една призма и се върнем назад, в училище. В случая не е призмата, която прави дъга,а другата. Когато сноп светлина попадне върху повърхността ѝ, той се пречупва и се отклонява към нейната основа.


Когато се говори за изпъкнали стъкла, то можем да си представим, че те са изградени от две призми, които се допират с основите си. Така, попдналите върху това стъкло успоредни лъчи ще се пречупят и ще се съберат в една точка от другата страна на лещата.


Т.е. с една такава изпъкнала леща, означена като (+) се усилва пречупването на светлинните лъчи и се компенсира недостига в зрението. По-силното пречупване води до намаление на фокусното разстояние и фокусът попада точно там, където ни е нужен – на ретината.

Късогледство – двойновдлъбната (-) разсейваща леща

След направените при далекогледството уточнения, разбирането на миопията ще е по-лесно. Тук най-често аномалията е такава, че очната ябълка е малко по-удължена от необходимото. Съответно фокусната точка попада някъде преди ретината. След фокуса лъчите се пречупват и започват да се разсейват, отново създавайки неясен образ.


Оптичното решение на проблема при увеличено F е чрез намаляване на D. Това се случва, като подаваме на окото не успоредни, а предварително разсеяни лъчи, които след пречупването ще имат фокус точно на ретината.


За целта се използват разсейващи лещи, които са двойновдлъбнати. С други думи, да си представим двете призми от горната постановка, само че този път те се допират не с основите, а с върховете си. Така пречупените лъчи се отклоняват към основите им, което в случая е в две противоположни посоки.

Астигматизъм – цилиндрични лещи

Цилиндричните стъкла могат да бъдат както (+), така и (-). Важното при тях е, че за разлика от горните, те пречупват само в една равнина – хоризонтална, вертикална и т.н., защото такава е аномалията и при астигматизма – пречупващата сила е намалена в една равнина, а не изцяло за окото.


При тези стъкла пречупването е най-силно в меридианата, перпендикулярна на надлъжната ос на цилиндъра, а това дали ще е разсейващо или събирателно, зависи от вида нарушение.