Комбинация от информацията за разположението на кръвоносните съдове в ретината, заедно с предоставени данни за някои особености в генетичната последователност могат да бъдат от полза за прогнозиране на риска от поява на коронарна артериална болест и инфаркт на миокарда, както и техния потенциален изход.

 

Това откритие може да доведе до разработката на нов скринингов процес по време на рутинен очен преглед, който да оценява риска от възникване на миокарден инфаркт.


 

Известно е, че вариациите в съдовете на ретината могат да предоставят информация за здравето на човека. В резултат на неинвазивния метод на тяхното изследване, учени проучват каква информация могат да получат за ползите за здравето от тези изображения.

 

Данните, които те включват в своето проучване, са предоставени от наличните в UK Biobank. В тази биобанка са включени демографски, епидемиологични, клинични, образни и генотипни данни от над 500 000 участници в Обединеното кралство.

 

След получаване на необходимата информация, изследователите са разработили модел с помощта на който да бъде прогнозиран рискът от миокарден инфаркт.

 

В модела е използвана информация като фрактална геометрия, възраст, пол, систолно кръвно налягане, индекс на телесна маса и тютюнопушене, чрез които се определя индивидуалния риск на всеки човек. Още по-точни са резултатите с помощта на генетичен тест.

 

Направените разкрития могат да бъдат от полза и при идентифициране на склонността на хората към други заболявания.

 

Вариациите на разположението на кръвоносните съдове в ретината могат да бъдат показвател за развитието на други офталмологични и системни заболявания, като диабетна ретинопатия или инсулт.

 

Според учените е възможно всяко състояние да се характеризира с конкретни вариации на съдовете в ретината.

 

Следващата стъпка за изследователите е разработката на отделни изследвания за двата биологични пола - мъже и жени. Според тях това е необходимо заради изразените съдови изменения на ретината при жени с по-висок риск от миокарден инфаркт или исхемична болест на сърцето.

 

Изследователите, направили разкритието, са го обявили на годишната конференция на Европейското дружество по човешка генетика на 13 юни 2022 г.

 

Референции:

European Society of Human Genetics

https://2022.eshg.org