Нормогликемия е състояние, характеризиращо се с нормални нива на кръвна захар. Множество механизми участват в глюкозната хомеостаза и спомагат за поддържането на кръвната захар в тесни граници. За по-голямата част от хората кръвната захар на гладно варира между 4,0 - 6,1 mmol/l
 

Инсулин и инсулинови рецептори

Глюкозата е първостепенният източник на енергия за повечето клетки в тялото. Усвояването ѝ от клетката се осъщесвява чрез инсулина – хормон, синтезиран и отделян от панкреаса. Свързвайки се с рецептор, разположен по клетъчната повърхността, той осъществява действието си. Повечето клетки имат специфичен за инсулина рецептор, наречен инсулинов рецептор.
 

Какво е инсулинова резистентност?

Инсулиновата резистентност представлява намалена чувствителност на телесните тъкани към действието на инсулина, поради което панкреасът отговаря с повишена продукция на инсулин – хиперинсулинемия. Това е първият етап на нарушенията в гликемията.
 
Смята се, че при всеки индивид има генетично предопределено ниво на инсулинова резистентност и с повишаване на телесната маса тя се увеличава. Ето защо се налага панкреасът да произвежда все повече и повече инсулин. 
 

Как се оценява хиперинсулинемията/инсулиновата резистентност?


Инсулиновата резистентност е най-ранният измерим дефект при лицата с повишен риск от развитие на захарен диабет тип 2. Тя се наблюдава и при хората с предиабет, а също и при лицата с нормални кръвнозахарни нива, но с фамилност за диабет тип 2.
 
Измерването на сутрешен инсулин на гладно (IRI) > 12 U/l е показател за хиперинсулинемия. Наличието на инсулинова резистентност се отчита чрез изчисляването на т.нар. HOMA index (кръвна захар на гладно х инсулин на гладно/ 22,5). Тя е налице при стойности > 2,5.
 

Кога имаме предиабет?

Предиабетът е състояние, при което нивата на кръвната захар са повишени спрямо нормалните, но не дотолкова, за да се класифицират като диабет. Той заема междинно място между нормогликемия и диабет.

 

Съществуват две предиабетни състояния – нарушена гликемия на гладно (НГГ) и нарушен глюкозен толеранс (НГТ). При нарушена гликемия на гладно се повишава кръвна захар на гладно (6,1-6,9 mmol/l). При нарушен глюкозен толеранс измерената кръвна захар на 2-рия час след перорален прием на 75 г глюкоза (орален глюкозотолерентен тест) е повишена (между 7,8 -11,0 mmol/l).
 
И двете предиабетни състояния са свързани с неколкократно повишен риск от развитие на захарен диабет. Хората с комбинация от двете имат двойно по-голям риск за това. Известно е също, че тези гликемични нарушения водят до същите усложнения както при захарен диабет. 
 
В много клинични наблюдения е установен благоприятен ефект от здравословния начин на хранене и физическа активност върху хората с предиабет и прогресията им към диабет. Именно затова активното търсене и навременното лечение на лицата с предиабет е важно за превенцията на захарния диабет. 
 
NEWS_MORE_BOX

 Диабет

Захарният диабет тип 2 е резултат от намалена инсулинова секреция и нарушено инсулиново действие в резултат на инсулинова резистентност, както на ниво черен дроб, така и на ниво мускули и мастна тъкан.
 
В началото на изявата на захарния диабет тип 2 инсулиновата секреция е частично запазена (трети етап в нарушенията на гликемията), за разлика от диабет тип 1, при който в момента на изявата има абсолютен дефицит на инсулин. Това позволява при диагностицирането, захарният диабет тип 2 да се лекува с перорални средства, които целят повишаване на инсулиновата секреция и/или подпомагане на инсулиното действие.  
 
На по-късен етап в развитието на болестта инсулиновата продукция от панкреаса се изчерпва и тогава е небходимо лечение с инсулин – четвърти етап на нарушение на гликемията