Нодозният полиартериит е заболяване, засягащо целия организъм. Представлява възпаление на всички слоеве на кръвоносната стена, като засегнати са предимно малките и средни по размер артерии. Това е и причината всички органи в човешкия организъм да са застрашени от евентуално увреждане. Въпреки това болестта засяга най-често кожата, бъбреците, гастроинтестиналния тракт, сърцето и нервната система.

 

Каква е причината за появата на заболяването?


Точната причина все още остава неясна. Предполага се участието на предхождаща вирусна инфеция или токсичен агент. Регистрирани са и случаи на носителство на HbS антиген и откритието на антитела срещу него, което говори за носителството на хепатит В инфекция.

 

Каквато и да е причината, крайният резултат е образуването на имунни комплекси антиген-антитяло, които се „загнездват” в стената на кръвоносните съдове и привличат към себе си клетки на възпалението, които трябва да се справят с „чуждия нашественик”. В резултат настъпва увреда на кръвоносната стена, което може да доведе до развитието на тромбоза – запушване на съда или образуването на аневризмално разширение с последващо инфарциране. Всичко това е предпоставка за настъпването на исхемия, т.е недостатъчност на кръвоснабдяването, от която страдат засегнатите органи.

 

Как се изявява заболяването?

Клиничната картина на заболяването е многообразна. Тя зависи както от мястото на засягане, така и от степента на увреда на съдовата стена. Симптомите могат да се развият бавно, засягащи само един орган или да имат бърза еволюция с едновременно засягане на много органи.

 

Ранни симптоми на заболяването са:

 

 • Субфебрилна температура – до 38,5 оС;
 • Общо физическо неразположение;
 • Загуба на тегло над 4 кг;
 • Болка в мускулите и ставите – оплакванията не са симетрични в двете половини на тялото, при артрит се засягат големите стави на долните крайници без настъпването на деформации;

Паралелно с тези симптоми могат да се изявят оплаквания и от други органи и системи:

 • Кожа – промени се наблюдават в 20-30% от случаите. Характерно е палпирането на подкожни възли, които са болезнени и зачервени. По долните крайници се появява пурпура, могат да настъпят улцерации и гангрена. Кожните изменения са силно болезнени;
 • Бъбреци – увреждане на бъбреците се манифестира при почти всички болни. Касае се за развитието на гломерулонефрит, който води до нарушение на гломерулната филтрация и нарушена пропускливост на бъбречните гломерули. В резултат, в урината може да се открие протеинурия, микроскопска или макроскопска хематурия – т.е наличие на кръв, както и цилиндрурия. Най-сериозното усложнение е повишението на артериалното налягане, както и постепенното развитие на бъбречна недостатъчност;
 • Хипертония  – то може да е първично, настъпило вследствие на съдовите увреждания, или вторично, след бъбречното засягане. Във всички случаи внезапното повишение на артериалното налягане е алармиращ симптом за наличие на подлежащо заболяване.
 • Сърце – нарушеното кръвоснабдяване е причина за появата на стенокардия, дори и на сърдечен инфаркт, който в повечено случаи е асимптомен. Във всички случаи се стига до развитието на застойна сърдечна слабост;
 • Стомашно-чревно засягане – също е сред често срещаните локализации на болестта. Могат да се засегнат практически всички органи в коремната кухина със съответната клиника на възпаление – гастрит, холецистит, панкреатит, апендицит и др. Коремната болка е характерен симптом. Могат да се появят също и гадене, повръщане, наличието на кръв в повърнатите материи, диария с кръв или черни, мазни изпражнения; 
 • Нервна система – засягат се както периферните нерви с клиниката на полиневропатия и симптоми като болки, изтръпване, а впоследствие и двигателни нарушения на горните и долни крайници, така и централната нервна система с клиниката на менингоенцефалит – главоболие, гадене, световъртеж, загуба на съзнание и др.Възможна е появата и на парези на едната половина на тялото във връзка с настъпването на остро нарушение на мозъчното кръвообращение;
NEWS_MORE_BOX
 • Засягане на тестисите и ретината – сравнително рядко се наблюдават. 

 

Как се поставя диагнозата?

Кръвните изследвания показват наличието на възпалителен процес. Характерни са и промените в урината при бъбречно засягане. Най-надежден метод остава биопсичното изследване на кожа, мускул, бъбрек, нерв или тестис. Ангиографията също е средство за визуализация на съдовите изменения.

 

Какво е лечението?

Лечението зависи от формата на изява на заболяването. Състои се основно в прилагането на кортикостероиди, а при по-бързо прогресиращи форми – и на цитостатици.