Вирусните и бактериалните причинители се характеризират с това, че често тяхната тропност – афинитет може да се разпростира не само върху един орган или система, а върху няколко. Така при една респираторна инфекция могат да се наблюдават както засягане на горните и/или долните дихателни пътища, така и прояви от стомашно-чревен тракт, опорно-двигателен апарат, бъбреци и не на последно място периферната и централната нервна система.


Инфекциите на централната нервна система са един от най-критичните, тъй като последствията могат да бъдат доживотни. Сред вирусните причинители невротропност проявяват морбилният вирус, херпес вирусите, човешки имунодефицитен вирус (HIV). Други вируси, влизащи в тази група, са човешкият респираторен синцитиален вирус, грипният вирус, коронавирусите, човешкият метапневмовирус, които са водещи причинители на остри респираторни инфекции всяка година, засягащи предимно деца под 5 години, а също и възрастни хора.


Причинителят на хепатит С се посочва като чест причинител, водещ до развитието на аксонова сензорна полиневропатия. Причинителят на Лаймската болест - Borrelia burgdorferi при засягане на нервни окончания може да стане причина за развитие на радикулопатия, краниална невропатия, моно- и полиневропатия (засягане на един или няколко нерва).Corynebacterium diphtheriae – причинителят на дифтерия, макар и рядко, поради високия ваксинационен обхват, може да доведе до невропатия на мекото небце, както и засягане на мозъка.


Кампилобактериозите са едни от най-разпространените чревни бактериални инфекции, които често се бъркат с вирусни гастроентерити, поради което не се лекуват и често водят до усложнения. Основните пътища за заразяване са фекално-орален и контактен. При заразяване бактериалният причинител може да атакува периферните нерви и да доведе до остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия. Достъпен начин за изследване са бързите тестове, като се дава проба от фецес.


Дисталната симетрична полиневропатия, свързана с ХИВ, е най-често срещаното оплакване при засягане на периферната нервна система. При напредналите и нелекувани случаи този тип полиневропатия засяга от 30% до 50% от пациентите. Типични симптоми са изтръпване в областта на дланите и ходилата.


Херпес симплекс вирус тип 2 се открива в латентно състояние в сакралните коренови ганглии и може да причини сакрален радикулит, известен като синдром на Елсбърг. Типичното протичане на синдрома включва остра задръжка на урина, запек и сензорни лумбосакрални симптоми. Засегнати са предимно сексуално активните жени.


Сред пациентите с постковид синдром най-често се среща продължителна, често до временно инвалидизираща невропатия, започваща в рамките на 1 месец от началото на респираторните прояви.


Важно място заемат не само инфекциозните причинители, като причина за развитие на невропатии, но и множество медикаменти, използвани за лечението им. Рискът от периферна невропатия след прием на флуорохинолони е сравнително скоро установен страничен ефект за разлика от изониазида, използван при лечението и превенцията на туберкулоза, за който нежеланата реакция е известна от десетилетия. Независимо от това при нужда медиците го вкючват в схемите за лечение, особено при тежки и неповлияващи се форми на туберкулоза.


Невропатията при прием на изониазид се свързва с антагонизъм на пиридоксина (витамин B6), водещ до дегенерация на аксоните.


Референции:
1. А. Oaklander et al.; Peripheral Neuropathy Evaluations of Patients With Prolonged Long COVID; American Academy of Neurology, May 2022;
2. K. Brizzi et al., Peripheral Nervous System Manifestations of Infectious Diseases, 2014, Neurohospitalist.