Какво представляват пневмониите?

Самата пневмония представлява изпълване на белите дробове с възпалителни клетки и отделяне на вещества от тях, които засилват тази възпалителна реакция. Могат да бъдят засегнати както алвеолите, които са най-малките и крайни разклонения на белодробното дърво, така и тъканта около тях.
 
Пневмониите представляват значителен медицински проблем. За жалост, дори и спрямо значителния прогрес в антибактериалната терапия, новите диагностични методи и възможностите за реанимация – смъртността е значителна. Временната неспособност по време на заболяването е значителна.
 
По отношение на инфекциозните пневмонии имаме бактериални и небактериални. Към небактериалните спадат вирусните, както и тези причинени от гъбични или паразитни микроорганизми.
 

Какви неинфекциозни пневмонии съществуват и какво е обяснението им?

За разлика от тях при неинфекциозните се говори при определени условия – било то при определено метаболитно заболяване, при лечение на туморни процеси, както и след травма или при попадането случайно на някои вещества.
 
При бъбречната недостатъчност, поради невъзможност организма да се изчисти от продуктите на обмяната на белтъците, то те се натрупват в кръвта и от там могат да проникнат и в други органи. По този начин се дразнят тъканите и се развива възпаление, без да е налице инфекциозен причинител.
 
При инхалирането на вредни вещества също може да се получи едно остро възпаление на белодробната тъкан и да се развие пневмония. При дълго излагане на такава среда може да се доведе до едно хронифициране на процеса. А ако веществата са канцерогенни – ракообразуващи, след продължителен период на излагането им се сформират и предпоставки за развиване на рак на белия дроб.
 
Възможно е инхалация на растителна, животинска или минерална мазнина (парафин). Тогава също може да се развие пневмония и то със сериозни последствия. При вдишването на петрол, например, се води до остро оттичане на тъканта, а понякога и до спазъм на бронхите до невъзможност човек да поеме дъх.
 
При някои онкологични заболявания се препоръчва радиотерапията и туморните процеси да бъдат облъчвани. В такива случаи може да помогнем за намаляване на тумора или дори изчезването му, но в същото време да създадем предпоставка за увреждане на околните тъкани.
 
NEWS_MORE_BOX
Така например, може да се развие т.нар. пострадиационна пневмония. Освен това при малки деца има опасност в облъчваните места да бъде спрян растежа на даден орган. Да речем облъчване в шията в ранна детска възраст крие опасност от недоразвитие на щитовидната жлеза.
 
Пневмонията, при лъчелечение се развива най-често след него и то в интервала, 1-16 седмица предимно. Преобладаващ симптом е задухът. В същото време може да бъде засегнат и хранопроводът, който дава симптоми на проблеми с преглъщането. В такива случаи, обикновено температурата остава нормална.
 
Друг вид пневмония, която може да бъде наблюдавана е тази при залежали пациенти, които имат т. нар. стаза на кръвообращението. Това се обяснява, че при постоянно легнало положение кръвта се оттича към най-долно разположените отдели на белите дробове. Но когато това започне да дразни околните тъкани се развива възпаление и съответно може да прерастне в пневмония, вследствие на стаза.
При следоперативни пациенти, които също са за по-дълго време в легнало положение се развива друг вид пневмония – аспирационна. Това е когато количество от съдържимото на стомаха попадне в белите дробове. Тази маса съдържа и солна киселина, която е силен дразнител и стимулира бурна реакция на възпаление.
 
Аспирационната пневмония може да се получи по време на операция, ако пациентът не е спазил правилата да не се храни определени на брой часове преди операцията.
 
Лечението зависи от това какъв е дразнителят и той да бъде премахнат или ако е терапия – тя да бъде прекратена.