Децата с високо самочувствие през периода на ранното юношество могат да станат агресивни ако биват засрамвани. Това смятат психолози от Мичиганския Университет. Тези с по-ниско самочувствие не чувстват необходимост да се защитават когато ги им се прави забележка.

При анкетирането на 163 ученика на възраст между 10 и 13 години е получена представа за тяхната самооценка и евентуални прояви на нарцисизъм. По-късно са включени в Интернет игра за бързо реагиране с противник от същия пол. В действителност противник не е имало, компютърът е контролирал събитията. При някои от децата динамиката е стигала до момент на засрамване от резултатите. Изображението на лицето им е показвано на екран, като участниците са смятали, че всички могат да ги видят. Наблюденията демонстрират агресия при децата с нарцистични прояви при неудовлетворителен за тх резултат.