Сърдечната недостатъчност е едно от най-често срещаните кардиологични заболявания. То се развива самостоятелно или често като следствие на друго сърдечно страдание. Характеризира се най-общо с недостатъчен дебит на „сърдечната помпа“, в резултат на което се смущава кръвотокът и настъпва циркулаторен недостиг на всички органи и тъкани в тялото. Нашата страна заема челно място по кардиологичните болести, в това число и сърдечната недостатъчност.

 

Тя се дели на остра и хронична. Втората е най-често с прогресивен ход на протичане. След нейното диагностициране, сърдечната слабост подлежи на доживотно наблюдение от специалисти и изисква сериозно и комбинирано лечение. Как стои въпросът обаче при всички онези, за които има съмнение за сърдечна недостатъчност или нейното развитие се очаква в бъдещето? Диагностиката на това заболяване, както всички други сфери, търпи динамично развитие. Един от тестовете е изследването на натриуретините пептиди.Кои са тези маркери и за какво се използват?

По струтура това са хормони, произвеждани в отговор на завишено налягане и механичен стрес в сърдечните кухини, стени и някои кръвоносни съдове. Те са високочувствителни към промени в кръвните обеми и циркулация. В клиничната и научна практика значение има изследването на следните маркери от тази група:

 

  • Предсърден натриуретичен пепид (ANP) (А-тип);
  • С-тип натриуретичен пептид;
  • Мозъчен натриуретичен пептид (BNP) (B-тип).

 

И предсърдният и мозъчният пептид се синтезират в сърдечния мускул при здраво сърце и при наличие на сърдечна недостатъност. Разликата идва от мястото на производство и разбира се количеството. Най-общо натриуретичните пептиди регулират задръжката и изхвърлянето на вода и натрий, водят до разширяване на кръвоносните съдове, въздействат на останалите хормони, регулиращи артериалното налягане, влияят на трайните метаболитни промени на сърдечните клетки и много други.

 

Водещо значение има т.нар. BNP, както и неговия неактивен фрагмент прекурсор – NT-proBNP. Изследването им играе роля на маркер за сърдечно обременяване при недостатъчност. Водещо значение имат в изключването на остра сърдечна слабост. Въпреки, че изследвания като ехокардиография на сърцето заемат централно място във финната диагностика, натриуретичните пептиди могат да насочат към нея или да я улеснят. Периодичният им контрол спомага за стадиране на болестта и оценяване на нейната прогресия. Спадането или покачването им показва и колко е ефективно провежданотото лечение.

 

Тези маркери не са специфични за сърдечна недостатъчност 

Натриуретичните пептиди се покачват не само при сърдечна недостатъчност. Реагират още при възпаление на сърцето, белодробна емболия, ритъмни сърдечни заболявания, артериална хипертония. Редица заболявания на вътрешните органи също покачват стойностите им. Такива са чернодробна цироза, ендокринни смущения, анемия, тежки инфекции. При остра или хронична бъбречна недостатъчност се забавя елиминирането на редица ензими и хормони от организма, в това число и сърдечните маркери. 

NEWS_MORE_BOX

 

Фалшиво завишени резултати имаме при хора с поднормено телесно тегло. Женският пол също е самостоятелен фактор, увеличаващи стойностите. Същото важи и за хора в напреднала възраст. Съответно от друга страна затлъстяването води до по-ниски нива на NT-proBNP. Интерпретацията и оценяването на получените резултати е нелека задача при наличие на придружаващи заболявания, които изменят стойностите на тези пептиди.

 

Освен недостатъците, които следват от неспецифичното покачване на BNP, могат да се изведат много позитиви. Например, според стойността им се разграничават сърдечни от други причини за влошено общо състояние при т.нар. полиморбидни болни. Изследването им би дало отговор на въпроси относно произхода и изхода на заболяването и т.н. Това разбира се стои в ръцете на опитните клиницисти и е въпрос на сериозни и спорни дискусии.