Ревматологичните болести са безкрайно разнообразни. Най-общо може да се каже, че те засягат съединителната тъкан, но не само. Делят се на няколко основни групи според механизмите им на възникване, на протичане и според тъканите, които са засегнати. Могат да обхващат един орган или цялото тяло, като повечето са хронични заболявания с периоди на обостряния и ремисии.

 

Въпреки това голямо разнообразие, се откриват и определени сходства. Едно от тях се открива в сложния механизъм, стоящ в основата на повечето ревматологични заболявания. Наблюдава се преплитане на вероятна генетична предразположеност към дадената болест и нейното отключване след взаимодействието на организма с външни фактори.


 

Да, точно така, счита се, че за да се отключи дадено ревматологично заболяване, в голяма степен значение имат гените, които носим. При почти всички болни се откриват антитела, генни участъци, дефекти алели и т.н. Редица проучвания обаче доказват ключовата роля на преживяните инфекции за да може тези гени да се задействат.


Примери, показващи преплитането на инфекциите с автоимунните процеси

Под външни фактори се разбира редица вирусни и бактериални инфекции. Пример се подозираното хронично носителство на Стафилококус ауреус в носната лигавица и активирането на васкулитите. Вирусите на хепатитите, както и редица други се обвиняват за задвижването на имунологината каскада при артитите, както и автоиумунните заболявания на мускулите. Най-типичен пример за това са т.нар реактивни артрити (самото им име загатва техния механизъм).

 

Освен тези причинители обаче, вина се приписва и на хормоналната актирност на организма. Пример за това е активирането на Системния Лупус Еритематодес в периода около бременността. Лупусът е своеобразен връх на имунологичните процеси поради многообразието в имунологичните феномени, които могат да се наблюдават при него. Също толкова разнообразни са и факторите, които се обвиняват за активирането му. Само част от тях са ултравиолетовите лъчи, ваксините, хормонални препарати и т.н.


Ако съм носител на даден ген ще се разболея ли? 

Невинаги откриването на дадени дефектни участъци, означава, че ще се се отключи заболяване. Същто може да се каже и в обратната посока-липсата им не изкючва вероятността за тях след време. Болестната имунологична каскада е феномен, който все още подлежи на изследвания и не е напълно ясна. 


Възможна лие профилактика?

За да можем въобще да говорим за профилактика при ревматологичните болести, трябва да се наблегне именно на известното преплитане между гени и възпаление. От една страна при хората с пряка фамилна обремененост (родители, братя, сестри с дадена болест), би могло да се направят някои от основните насочващи генетични тестове. Особено важно е това да се стори при тези, които вече имат някакви оплаквания.

 

Откриването на позитивни маркери за дадено ревматологично страдание, не означава, че обезателно следва заболяване. Означава обаче завишен риск  и необходимост от повишено внимание. От това следва и профилактика на другия главен компонент на болестта, а именно инфекциите. Най-просто това се означава като „предпазване от болести“. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Необходимо е спазване на завишени хигиенни мерки, избягване на заразно болни, както и бързо и радикално ликвидиране на инфекции още в техния зародиш. Всяко едно възпаление, както и хронично носителнство на бактерии може да се яви пусков мехнизъм за имунологичната каскада и преломен момент за болестта.

 

Лупусът например се активира при директен контакт със слънчевата светлина. Тази фоточувствителност изисква специални мерки за профилактика. Спорен е въпросът и относно хормоналното състояние на болните жени. Докато преди години се е смятало за непозволено да се ражда при диагноза лупус, то днес това въобще не е контраиндицирано.

 

Към допълнителните препоръки се включва и спорният въпрос с имунизациите. Необходимо е строго спазване на препоръките, дадени от от лекуващия ревматолог. Докато например при системния лупус те по-скоро се избягват, то при други носителства на дефектни гени се смята, че са задължителни.