Ракът на стомаха е четвъртото по честота злокачествено заболяване в световен мащаб и втората водеща причина за леталитет в онкологията. В класификационно отношение бива различни типове, рисквите фактори за които са разнообразни и отключват заболяването в своята комплексност.

 

В 20% от случаите на рак на стомаха се касае за дифузен вариант на онкологичното заболяване. Това означава, че процесът не е ограничен в определена зона на органа, а го обхваща на значително по-голяма територия (дифузно).


 

За всички онкологични заболявания вече е доказано, че комплексно рисковите фактори водят до генетични промени, предизвикващи злокачествена трансормация на клетките. В случаите на наследствен дифузен рак на стомаха обаче, единствената и достатъчна причина за развитие на заболяването са унаследени или придобити мутации в определени генни локуси (при половината пациенти в CDH1 гена, който може да бъде изследван).

 

Носителите на мутаци в CDH1 гена съставляват от 30% до 50% от случаите на наследствен дифузен рак на стомаха. Установени са повече от 50 мутации в този ген, крайният ефект от които е развитие на онкологично заболяване в повече от 80% от проследяваните носители (непълна, но висока пенетрантност=изява на гена).

 

Статистика показва, че същите носители са развили втори първичен рак – на гърдата в 39% от случаите. Мутациите в CDH1 са пример за генетични промени в един ген, промяната в който е отговорна за развитие на два различни тумора. Всяка от двете локализации може да се развие преди другата, както е възможно и това да стане едновременно.

 

Научното доказване на връзката на мутациите в CDH1 гена с развитието на наследствен дифузен рак на стомаха и лобуларен рак на гърдата има практична стойност. Изследването на родствениците от първа линия на пациенти с посочените мутации и онкологични заболявания може да дефинира здрави хора, които са с реален и висок риск от развитие на рак.

 

Препоръки за генетичен скрининг на родственици на онкологично болни с CDH1 мутации са:

  • Фамилии с един или повече случаи на дифузен рак на стомаха;
  • Пациенти с дифузен рак на стомаха без фамилна анамнеза, но развили заболяването преди 40-годишна възраст;
  • Пациенти с два метахронни тумора – дифузен рак на стомаха и лобуларен рак на гърдата.

 

Наличието на CDH1 мутации в здрави родственици изисква запознаване на тези хора с рисковете от развитие на злокачествени тумори. Най-ефективният профилактичен метод в тези случаи е радикално оперативният – премахване на стомаха (гастректомия). При отказ от гастректомия, контролните профилактични изследвания за проследяване и ранна диагностика не са доказали по-висока ефективност в достатъчно ранното откриване на дифузен стомашен рак.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В случаите на активно наблюдение е необходимо двукратно годишно извършване на гастроскопия с поне 6 биопсии от различните анатомични части на стомаха или подозрителни участъци. Активното проследяване трябва да започне поне 10 години преди диагностицирането на заболяването при болния родственик.

 

Предвид 39%-ния риск от лобуларен рак на гърдата се препоръчва носителите на CDH1 мутации (здрави и болни) да провеждат веднъж годишно мамография и МРТ на млечни жлези след 35 годишна възраст.

 

Профилактичното премахване на стомаха или по-голямата част от него при носители на CDH1 мутации значително намалява и дори елиминира риска за дифузен стомашен рак, но в голям процент влошава качеството на живот на тези хора. Усложнения с висок процент са диария, малабсорбционен синдром, редукция на тегло, анемия.

 

Въпреки усложненията, провеждането на гастректомия в тези случаи е потенциално животоспасяваща интервенция. 5-годишната преживяемост на пациентите с дифузен стомашен карцином е 10%. Крайното решение се взима съвместно от здравия носител на мутации и мултидисциплинарен екип от специалисти – медицински онколози, генетици, хирурзи, гастроентеролози и молекулярни биолози.