Отосклерозата представлява локално, а в по-редки случаи и дифузно (широкообхватно) преустройство на костните структури, които осъществяват звукопровеждането. От голямо значение за провеждане на звуковите сигнали, идващи от околната среда са три костици - чукче, наковалня и стреме (наименованията им се дължат на формата, която имат). При тяхното преструктуриране, вследствие на отосклерозата, се води до постепенно нарушение и намаляване на слуха.

 

В основата на заболяването не стоят възпалителни процеси. При някои пациенти заболяването се разгръща с пълната си клинична картина, но при по-голямата част от засегнатите лица, то протича с много леко изразена симптоматика – субклинично протичане.


 

Най-често засегнати са лицата от бялата раса – около 10%, докато при тези от негроидната и монголоидната раса – едва 1%.

 

Какви са причините за настъпване на отосклерозата?

На първо място се посочва генетичната наследственост. Семейната обремененост е фактор, който има значение при диагностицирането на лица с намален слух. На второ място по значение се нареждат хормоналните фактори.

 

Състояния, при които е налице хормонален дисбаланс – менопауза, бременност и пубертет, се наблюдава ускорена прогресия на заболяването и съответното симптоматично манифестиране.

 

В основата на заболяването стои процес на разграждане на костната структура на слуховите костици и съответно натрупването на новообразувана остеоидна (наподобяваща костна тъкан) субстанция, в която по-късно започва отлагане на калций (процес на минерализация). Тази цялостна преустройка нарушава нормалното провеждане на звуковите сигнали и води до постепенно трайно увреждане на слуховата осезаемост.

 

Как изглежда клиничната картина при засегнатите от отосклероза лица?

Има период на субклинично намаление на слуха, тоест такова, при което засегнатите лица не забелязват, че слухът им се е влошил. Често околните са първите, които забелязват, че човекът е с намален слух. Това си проличава, например по нуждата да увеличават постоянно звука на радиото или телевизията. Освен това карат събеседниците си да повтарят често думите си, защото не успяват да чуят и разберат всичко.

 

NEWS_MORE_BOX

При около половината от засегнатите пациенти се наблюдава симптомът на Willisi, който представлява по-добра способност на лицето да чува, когато се намира в по-шумна среда.

Като цяло други оплаквания не се наблюдават. Много рядко се случва пациентите да се оплакват от леко изразен по интензитет световъртеж или нарушение в равновесието. Оплакванията от нарушение на слуха най-често започват от едното ухо – едностранно, след което процесът на отосклероза може да стане двустранен.

 

Кои са заболяванията, които могат да наподобяват симптоматиката при отосклероза?

Има различни аномалии и малформации в структурите на ухото, които могат да са вродени или придобити. Към придобитите се числят някаква травма или фрактура на слуховите костици. Освен това могат да се получат и разкъсвания на свързочния апарат между тях – лигаменти и стави.

 

Лечение и прогноза на заболяването

Основното лечение, което се прилага при засегнатите лица е хирургичното. То се изразява във фиксиране на засегнатите структури, премахване на част от образувалата се съединителна тъкан и поставяне на протези.

При случаите, в които се окаже ненавременна диагностика и адекватно лечение може да се завърши и с пълна загуба на слуха. Прогнозата на отосклерозата е по-сериозна при лицата, при които тя се появява в по-ранните години.