Туморите са образувания с нееднородна структура, съставени от бързо делящи се изменени клетки. При нарастването на туморното образувание определено количество клетки се отделят и попадат в кръвообращението. Те се наричат свободно циркулиращи туморни клетки (ЦТКл) и са предпоставка за развитие на метастатични процеси в отдалечени тъкани и органи. Множество изследвания доказват, че броят на свободно циркулиращи туморни клетки определя времето на преживяемост на пациенти с диагностицирано онкологично заболяване, както и развитието на метастази
 

Защо е важно да се изследват циркулиращите туморни клетки?

Детекцията на циркулиращи туморни клетки може да помогне на лекарите да вземат решение дали даден пациент би се повлиял добре от дадена противоракова терапия.
 
Концентрацията на циркулиращи туморни клетки в кръвта може да окаже влияние върху хода на лечението. Ако се наблюдава спад в броя на циркулиращите туморни клетки, това означава, че лечението е ефективно, докато повишението в броя им може да насочи лекаря към нова лечебна схема.
 
Изследванията на циркулиращите туморни клетки са пример за т. нар. течна биопсия – взема се кръвна проба без необходимостта от инвазивна процедура, каквато е конвенционалната биопсия. Това е особено ценно при случаи на тумори, които се достигат трудно и получаването на тъканна проба не е възможно. Пробите с циркулиращи туморни клетки могат да съдържат различни по тип туморни клетки, докато обикновената биопсия обикновено съдържа един вид клетки от определена област на тумора.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Приложение при рак на гърдата
Изследване на екип учени от Медицински център Хамбург-Епендорф, Германия, анализира резултатите на 6825 пациенти по целия свят, които са били диагностицирани с рак на гърдата и броя на свободно циркулиращи туморни клетки е бил проследяван през цялото лечение. Изследването има за цел да установи зависимостта между броя на ЦТКл и преживяемостта на пациентите. Учените установяват, че при пациенти с малки количества или липса на свободно циркулиращи туморни клетки има много по-благоприятни прогнози. Вероятността за развитие на метастази намалява с понижаване на броя на ЦТКл, което може да се използва като маркер за развитието на заболяването – прогресия или ремисия. Доказва се значително по-ниска преживяемост на пациенти, при които са наблюдавани по-високи нива на ЦТКл, както и много по-често развитие на метастази.
 

Приложение при рак на дебелото черво

Друг екип, изследвал 430 пациента с рак на дебелото черво, също доказва клиничната стойност на свободно циркулиращи туморни клетки. Туморните клетки от дебелото черво могат да се изменят по време на терапия, а като базова стойност се приема първото им преброяване. При внимателно проследяване на динамиката в броя им, се открива, че могат да служат не само като прогноза за развитието на заболяването, но и като предиктивен маркер за химиотерапевтична ефективност. 
 

Преброяване на свободно циркулиращите туморни клетки по метода Майнтрак


В България преброяване на свободно циркулиращите туморни клетки от солидни тумори може да се извърши по метода Майнтрак. Майнтрак е подходящ за проследяване на броя на ЦТКл преди, по време и след приключването на лечението на пациента или при пациенти в ремисия, които искат да проследяват състоянието си и риска от рецидив. Майнтрак дава възможността за тестване на чувствителност към предписани медикаменти за оценка на ефикасността на химиотерапията. ГПСМП НМ Дженомикс е официален ексклузивен представител на метода за страната. ГПСМП НМ Дженомикс предлага генетични и молекулярни изследвания за персонализиране на терапията, превенция на онкологичните заболявания и поставяне на правилна диагноза. 
 
За да научите повече за метода и приложението му посетете www.nmgenomix.com или се свържете с наш специалист за безплатна консултация относно превенцията и лечението на рак.