В условията на стабилни зимни поледици се повишава изключително много броят на пациентите със счупвания в крайниците. Най-често страдат възрастните хора, които имат много по-крехка костна структура, а периодът за възстановяване е сравнително удължен и оперативният кръг техники е значително свит, поради налични придружаващи заболявания и риск за здравето и живота. 
 
Едно от най-честите счупвания през зимния период при възрастните хора е фрактурата на бедрената шийкаfractura coli femoris. Обикновено се среща при пациенти над 50-годишна възраст. Самото счупване се развива на базата на хипоенергийна травма, която най-често се развива след падане на земята – вкъщи, на улицата, удари с тъпи предмети, самонаранявания и тн. 
 

Колко вида може да бъде счупването и каква е клиничната картина?

Според съвременните медицински схващания, видовете счупване на бедрената кост в нейната шийка могат да бъдат класифицирани по Гардън и по алтернативната класификация, която се основава на ъгъла на фрактурната линия спрямо основната хоризонтална ос в костите. 
 
NEWS_MORE_BOX
 
Според класификацията на Гардън има 4 вида фрактури, които определят и прогнозата за възстановяване и запазване целостта на костите. Според Гардън I и II, фрактурата е неразместена, има добра прогноза за бързо възстановяване на пациентите и по-нисък риск от развитие на некроза в костите в последствие. Според Гардън III и IV, фрактурите са с дислокация – разместване, където има ниска вероятност за последващо правилно и качествено срастване, както и висок риск за развитие на некроза на костите, т.е. умъртвяване на костната тъкан. Последните две групи от класификацията на Гардън най-често се срещат при възрастни хора над 75-годишна възраст за жени и 80-годишна възраст за мъже. 
 
Клинически заболяването се манифестира с широк кръг от симптоми, които са особено характерни и позволяват на спешните ортопеди и общия кръг спешни лекари да диагностицират много правилно и бързо заболяването. Пациентите изпитват характерна болка в областта на тазобедрената става, като пострадалият крак е скъсен и външно ротиран – т.е пострадалият крак е по-къс по дължина от здравия и ходилото сочи настрани – завъртян перпендикулярно на тялото. Пример – при счупване на дясната бедрена шийка, десният крайник е със завъртяно ходило на дясно, а левият – наляво. 
 

Какво лечение се прилага при счупване в бедрената шийка?

Лечението на счупването в бедрената шийка е комплексно и зависи от няколко фактораактивност на пациента, тежест на фрактурата, възраст, степен на остеопороза - особено важен фактор при жени след менопауза, и времето изминало от настъпване на счупването. Оперативното лечение е абсолютно задължително при разместените вътрекапсулни фрактури и всички външникапсулни фрактури на бедрената шийка. Времето за извършване на оперативната интервенция е от основна важност, особено при полиморбидни болни и при такива в напреднала възраст. Честотата на некроза в костта и несрастване нараства значително в рамките на 12 часа след настъпване на увредата. 
 
При наличието на неразместена фрактура, имобилизацията ин-ситу на пострадалия крайник е задължителна, за да се предотврати бъдещо разместване. Разместените фрактури на бедрената шийка имат най-висок риск от развитие на аваскуларна некроза в костите, което налага навременно поставяне на диагноза и хоспитализация. 
 
Лечението на този тип счупвания в долния крайник е много широк прозорец към оперативната медицина, която налага задължителна консултация със специалист по ортопедия, тъй като спектърът на приложими техники за вътрешна фиксация – винтове, пирони, имобилизация от различен тип, на костите е много голям.