Повишаването на телесното тегло над нивото, което се счита като здравословно за даден ръст, пол и възраст се разделя на две основни категории - наднормено тегло и затлъстяване.


Под наднормено тегло се разбира по-високо за съответния ръст тегло, тоест това е състоянието между горната граница на наормалното телесно тегло и затлъстяването.


Затлъстяването се определя като хронично състояние, при което е налице натрупване на прекомерно количество мастна тъкан в тялото. Това отлагане на мастна тъкан може да бъде подкожно, в коремната кухина, около вътрешните органи.Трябва да се подчертае, че затлъстяването не представлява просто увеличаване на телесната маса, която е сбор от теглото на мускули, кости, вътрешни органи, съдържанието на мастната тъкан и количеството вода в организма. При лица с по-масивен скелет или с по-развита мускулатура, но с нормално количество на мастната тъкан, изхождайки само на база телесно тегло могат да попаднат погрешно в категорията наднормено тегло или дори затлъстяване. При последното е налице повишаване на телесното тегло, но за сметка на увеличено количество на мастната тъкан в организма.


За да определим категориите на наднормено тегло и затлъстяване, трябва да знаем какво е нормалното количество мастна тъкан в организма. Изразено като процент от телесната мастна тъкан, то е между 25-30 % при жените и 18-23 % при мъжете.


Жени с ниво на телесната мастна тъкан повече от 30 % от общото тегло и мъже с телесна мастна тъкан над 25 % влизат в групата на затлъстяване. При децата и юношите количеството мастна тъкан се променя с възрастта и съответно се изчислява по други таблици.


Възрастните обикновено имат по-малко подкожна и повече висцерална (около вътрешните органи) мастна тъкан.


Общото съдържание на телесна мастна тъкан представлява сбора от основните и складирани мазнини.
Мастната тъкан е от голямо значение за правилното физиологично и биологично финкциониране на организма, където излълнява функциите на енергийно депо, топлоизолираща функция (срещу загуба на топлина), функция на "амортисьор" (предпазва от сътресения и нараняване на по-дълбоко разположените органи и тъкани).


За определянето границите на наднормено тегло и затлъстяване, най-често се използва т.нар. индекс на телесна маса (ИТМ, англ. - Body Mass Index - BMI), известен още като индекс на Quetelet. Изчислява се като се раздели теглото в килограми на ръста в квадратни метри.


Индексът на телесна маса дава оценка на теглото отнесено към ръста, следователно той е в тясна зависимост от количеството на телесната мастна тъкан.


При децата и юношите, индексът има различни норми при двата пола, като се отчита разликата в количеството мастна тъкан при момичетата и момчетата. Оценката се извършва спрямо персентилни таблици и криви. Спрямо стойностите на индекса при децата и юношите са налице същите категории на телесното тегло, както и при възрастните: поднормено, нормално, наднормено и затлъстяване.


Препоръчително е използването на индекса на телесна маса от 2-годишна възраст като показател за скрининг на деца и юноши с наднормено тегло и затлъстяване. Макар и да не измерва директно количеството мастна тъкан, той е надежден индикатор за оценката ѝ.