Наднорменото телесно тегло е една от големите заплахи на съврменното общество. Най-често възниква при прием на повече от нужното количество калории дневно, съчетано с недостатъчна физическа активност – т.нар. нарушен баланс между енергийния внос и енергоразхода. В зависимост от тежестта на това смущение състоянието варира от леко, до екстремно тежко.

 

Посредством стойностите на т.нар индекс на телесна маса ИТМ (Body mass index BMI) различаваме поднормено, нормално, наднормено тегло и затлъстяване. Зоната на нарушение, която е свързана със завишен сърдечносъдов риск, включва хората с индекс на телесна маса над 25-30 кг/м2 (наднормено тегло), и особено групата с индекс на телесна маса над 30 кг/м2 (т.нар група със затлъстяване, което бива в няколко степени).


 

Къде е мястото на наднорменото тегло по отношение на сърдечносъдовия риск?

Проблемът нараства лавинообразно и води след себе си редица последствия – т.нар нарушения, асоциирани със затлъстяването. Такива са: метаболитен синдром, захарен дабет, преддиабетни състояния, дислипидемия, хипертензия, атеросклероза и асоциираните с нея сърдечносъдови заболявания, чернодробна неалкохолна стеатоза, яйчникова поликистоза, обструктивна сънна апнея, остеопороза, гастроезофагеален рефлукс и други.

 

Метаболитния синдром (Синдром X) обединява в себе си завишената кръвна захар, високо артериално налягане, дисбаланс на нископлътностни липопротеини и триглицериди и централно затлъстяване (увеличена обиколка на талията). Прието е, че обиколка на талията над 102 см при мъжете и над 88 см при жените е висков фактор за сърдечносъдово заболяване в рамките на метаболитния синдром.

 

Наднорменото тегло представлява „световна епидемия“, в права зависимост с нарастване броя на сърдечносъдово болните. Разглеждайки основните рискови фактори за тази група заболявания, се вижда тясна връзка между сърдечните болести и телесното тегло – нарушен баланс на мазнините, висок общ холестерол, ниска физическа активност и др.

 

Самото затлъстяване води след себе си повечето от останалите рискови фактори – завишаване нивата на общия холестерол, LDL (лош) холестерол, триглицериди, както и спадане на HDL (добър) холестерол и като цяло развитието на атеросклероза. Наднорменото тегло се асоциира с появата на на захарен диабет тип 2, като стои и в основата на някои от причините за високо артериално налягане и др.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Атеросклероза - какво преставлява и до какво води?

Атеросклерозата със своите локализирани или дифузни мастни отлагания в съдовите стени води до тяхното задебеляване, нарушава еластичността им, запушване и склонност към нарушаване цялостта им. Атеросклеротичните плаки в някои зони са задебелени, трудно пропускащи кръвния ток, като тяхното разрушаване или физиолигичното свиване на съда след спазъм води до пълното запушване.

 

Това нарушение, когато са засегнати съдовете на сърцето, стои в основата на болести като исхемичната болест на сърцето и сърдечния инфаркт. При наднормено телесно тегло и затлъстяване в голям процент съществува висок риск от развитие атеросклероза и всички нейни последствия.

 

Кой е най-застрашен от затлъстяване и сърдечни усложнения, породени от това?

В днешно време затлъстяването е актуален въпрос, който освен в световен аспект, засяга силно и нашата страна. Вероятно причината се крие в намалената физическа активност, уседналия начин на живот, техническото развитие, индустриите със своите машинни производства, вредната готова и полуготова храна и много други. От значение е и недостатъчната информираност сред населението, че затлъстяването води след себе си до тежки последствия, почти винаги със сърденосъдов характер.

 

Спазването на балансиран хранителен режим и физическо натоварване, поддържане на оптимално телесно тегло с индекс на телесна маса около 20-25 кг/м2  в голяма степен намаляват риска от предвидимите, зависещи от самите нас сърдечни заболявания.