Регулацията на телесната маса е динамичен процес и се определя от взаимодействието на различни фактори – прием на калорична храна, енергоразход (за храносмилане, основни жизнени процеси, физическа активност), хормонален статус и др. Сред факторите, които най-достъпно могат да се повлияят, е физическата активност. Статистиката показва, че липсата на достатъчно физическа натовареност и произтичащите от това наднормено тегло и затлъстяване имат отношение към повишения риск за развитие на някои онкологични заболявания.

 

BMI (body mass index) е рутинно използван в практиката показател за категоризиране на хората по отношение на техния ръст и тегло. Изчислява се като теглото в килорами се раздели на квадрата на ръста в метри. Нормални се приемат стойности между 18,5 и 24,9 кг/м2. Като наднормено тегло се определя това, при което индексът е между 25 и 29,9, а като затлъстяване – при индекс над 30 кг/м2.


 

Наднорменото тегло и затлътяването придобиват епидемични размери в световен мащаб. Тези състояния на огранизма се свързват с повишаване на възпалителните процеси в тялото, както и с промяна в регулацията на хормоналния статус. С оглед на значителното разпространение на затлъстяването и на онкологичните заболявания се извършват статистически и научни изследвания за взаимовръзката между тях.

 

Голяма част от злокачетвените тумори на млечната жлеза са хормонално чувствителни. Това означава, че във вътрешността и в по-малка степен по повърхността на туморните клетки се открива значително количество рецептори за естроген и/или прогестерон. Свързването на хормоните с рецепторите стимулира раковите клетки към растеж и делене. В тези случаи потискането на производството на тези полови хормони (от яйчниците и/или мастната тъкан) или на тяхното свързване с рецепторите е в основата на т.нар. ендокринна (хормонална) терапия в лечението на рака на гърдата.

 

Обобщение на резултатите от различни проучвания показва, че затлъстяването при постменопаузауни жени (след настъпване на менопаузата) увеличава риска за инвазивен хормоночувствителен рак на гърдата между 1,5 и 2 пъти. Парадоксално, тази зависимост е обратната при жени в активна репродуктивна възраст.

 

Обяснението е, че в постменопаузалния период основният източник на естрогени е процес в мастната тъкан, наречен ароматизация. Този процес е значително по-слабо застъпен по време на функционирането на яйчниците преди менопаузата, когато те са органите, регулиращи естрогеновите нива. Повишаването на мастната тъкан след настъпване на менопаузата повишава нивата на женски полови хормони, а от там и риска за развитие на хормоночувствителен рак на млечната жлеза.

 

Подобен е и анализът на резулатите от епидемиологични проучвания за връзката на затлъстяването с риска от рак на ендометриума. Производството предимно на естрогени (без прогестерон) чрез ароматизация в мастната тъкан на жените води до нарастваща стимулация на ендометриалните клетки и придобиването от тях на злокачествени характеристики.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Наднорменият BMI е в доказана корелация с повишения риск от рак на дебелото черво и при двата пола. С по-голяма тежест е затлъстяването в областта на коремната стена и коремните органи (висцерално затлъстяване). Повишената мастна тъкан на тези места има отношение към развитието на метаболитен синдром, инсулинова резистентност, покачване на нивата на инсулин и инсулиноподобен растежен фактор. В кръвта се отделят и повече възпалителни молекули. В своята комплексност тези активни субстанции имат отношение за по-високия риск от рак на колона при тези хора.

 

Затлъстяването има отношение и към развитието на аденокарцином на хранопровода. Повишената честота на този вид рак се обяснява с по-високата степен на гастроезофагеален рефлукс (връщане на храна от стомаха към хранопровода) при хората с наднормено тегло. Това води до промяна в характеристиките на лигавичните клетки в долната част на хранопровода и тяхната злокачествена трансформация.

 

Затлъстяването е рисков фактор за повишената честота на някои онкологични заболявания. Само то обаче, не е достатъчно за развитие на тези видове рак. Процесите, в които се намесва мастната тъкан са регулацията на половите хормони, производството на възпалителни молекули, растежни фактори, функционирането на храносмилателната система и др.