Ролята на витамин В12 в процесите на кръвотворене и правилното функциониране на нервната система отдавна е обект на проучване. Разбирането на механизмите, които стоят зад развитието на дефицит на витамин В12 могат до голяма степен да улеснят правилното диагностициране на състоянието, въпреки до голяма степен неспецифичните клинични, и в частност неврологични, прояви, с които се характеризира то.

 

Какво представлява витамин В12, как се усвоява и какви са процесите, в които участва той?


Витамин В12, известен още като кобаламин, се усвоява в организма посредством приема на животински белтъчини. Киселото рН в стомаха го отделя от останалите протеини в храната, образува след това комплекс с определен гликопротеин, съдържащ се в слюнката и в този вид достига до дуоденума и йеюнума, където панкретичните пептидази го освобождават от комплекса. Свободният кобаламин образува след това комплекс с т.нар стомашен вътрешен фактор, който се образува от стомашните париетални клетки и се секретира едновременно със солната киселина. В състоянието на ахлорхидридрия, т.е липса на секреция на солна киселина, например при атрофичен гастрит, стомашният вътрешен фактор също е понижен, което води до дефицит и на кобаламин.

 

Образуваният комплекс със стомашния вътрешен фактор след това достига до дисталния отдел на илеума, където всъщност става неговата абсорбция, отделя се стомашния вътрешен фактор, а кобаламинът образува комплекс с други транспортни протеини – транскобаламин I, II, III. В комплекс с транскобаламин II той навлиза в порталното кръвообращение, усвоявайки се след това основно от черния дроб, костния мозък и останалите тъкани. Крайни метаболити на кобаламина са метилкобаламин и аденозилкобаламин.

 

Метилкобаламинът има роля в превръщането на хомоцистеина, който е токсичен за ендотелните клетки, в метионин, който след това се превръща в S- аденозилкобаламин. Едновременно с този процес се образува и тетрахидрофолат, който има роля в ДНК синтезата и затова дефицитът на витамин В12 и на фолиева киселина води до появата на макроцитна анемия.

 

Ролята на витамин В12 в периферната и централна нервна система, от друга страна, не е толкова добре изяснена. Предполага се евентуалната роля на недостиг на S-аденозилкобаламина и неговата роля в синтезата и поддръжката на миелиновата обвивка. Метаболитът на кобаламина има роля и в синтезата на серотонин, норепинефрин и допамин, поради което се обсъжда неговото значение и като потенциален антидепресант.

 

По отношение на функциите на нервната ситема обсъжда се също и ролята на  повишеното ниво на метилмалонова киселина, вследствие недостига на аденозилкобаламин, както и участието на витамин В12 в мрежата от цитокини и растежни фактори. Ролята на райския газ също се илюстрира в някои последни проучвания, като негативният ефект се дължи на оксидацията на кобалтовото ядро и образуването на неактивен метилкобаламин със съответните по-нататъшни дефекти.

 

На какво се дължи дефицитът на витамин В12?

 

1. Недостиг на стомашен вътрешен фактор:

  • Пернициозна анемия – отговаря за 75% от случаите на витамин В12 дефицит. Дължи се на автоимунна атака, насочена срещу стомашния вътрешен фактор или срещу париеталните клетки, които го образуват;
  • Ювенилна пернициона анемия – липса на секреция на стомашен вътрешен фактор – генетичен дефект с автозомно-рецесивен тип на унаследяване;
  • Увреда на стомашната лигавица – вследствие гастректомия или инфекция с H. Pylori, който се открива в над 50% от случаите с витамин В12 дефицит;

2. Недостатъчен прием с храната – при вегетарианци, при кърмачета, кърмени от майки веган, алкохолизъм, хранителни модни тенденции;

 

3. Заболявания на дистални илеум – глутенова ентеропатия, тропическо спру, чревна резекция, болест на Уипъл и др.;

 

NEWS_MORE_BOX

 

4. Заболявания с ахлорхидрия – атрофичен гастрит, панкреасен недостиг на ензими, синдром на Цъолингер-Елисон;

 

5. Медикаменти – колхицин, неомицин, пара-аминосалицилова киселина;

 

6, Дефекти в транспортните протеини – транскобаламини или в метаболизма на кобаламина;

 

7. Повишени нужди от витамин В12 – при хипертиреоидизъм, алфа-таласемия;

 

8. Други причини – HIV, експозиция на райски газ.