Мозъчносъдовата болест е термин, описващ състоянието на настъпили промени в съдовете, най-често най-малките, на мозъчното вещество, което може да прерасне в настъпването на мозъчен инсулт, когнитивни нарушения (деменция) и дори смърт, ако не се вземат своевременни мерки.

 

Състоянието е известно още с наименованието „болест на малките съдове”, а радиографски (напр. на ядрено-магнитен резонанс) се описва с появата на промени (просветлявания, хиперинтензитет) в бялото мозъчно вещество.


 

Мозъчносъдовата болест или микроваскуларната исхемична болест е често срещана сред по-възрастната популация. Оставена без лечение, може да доведе до поява на когнитивни нарушения, деменция, нарушение на походката и баланса при ходене, инсулт.

 

Статистически, заболяването е причина за настъпването на около 45% от всички случаи на деменция и 20% от случаите на мозъчен инсулт.

 

Тъй като рисковите фактори са общи с тези за настъпване на мозъчен инсулт, техният контрол се оказва и едно от най-важните и единствени средства за превенция и профилактика на заболяването.

 

Механизъм на настъпването на промени в малките съдове на мозъка

В повечето случаи, промените в малките съдове настъпват вследствие на атеросклероза. Подобно на останалите съдове, атеросклерозата може да е причина за образуване на плака, възпаление или хронична увреда. Това от своя страна е рисков фактор за „запушване” на съда, вследствие на оформила се тромботична маса на това място или от ембол (исхемичен микроинфаркт), или за увреда на стената на съда и настъпване на кървене (хеморагичен инфаркт на малкия съд). И в двата случая, настъпва увреда и загиване на невроните в бялото мозъчно вещество. Промените в бялото мозъчно вещество може да се установят радиографски и да се оцени тежестта на състоянието.

 

Рискови фактори са:

 • Високо кръвно налягане;
 • Дислипидемия (висок холестерол);
 • Предсърдно мъждене;
 • Мозъчна амилоидна ангиопатия;
 • Диабет;
 • Тютюнопушене;
 • Напреднала възраст.


Клинична картина

При много пациенти с мозъчносъдова болест симптоми може да липсват. Това е т.нар. „тиха” исхемия или „тиха”мозъчносъдова болест.

 

При друга част от болните, особено с умерена до тежка степен на засягане на мозъчното вешество, се наблюдават следните симптоми:

 

 • Нарушение на когнитивните функции – памет, концентрация, внимание. Нарушенията се означават още като „васкуларна или съдова когнитивна увреда”;
 • Нарушение на походката и запазването на баланс;
 • Мозъчен инсулт – проучвания установяват два пъти по-висок риск от настъпването на инсулт, при наличие на промени в бялото мозъчно вещество;
 • Депресия – промените в бялото мозъчно вещество са асоциирани с висок риск от настъпване на депресия при възрастните пациенти;
 • Съдова деменция;
 • Други видове деменция – наличието на промени в бялото мозъчно вещество са асоциирани както с по-висок риск, така и с по-голяма тежест на изява на друга форма на деменция – напр. болест на Алцхаймер. Голяма част от тези пациенти имат и съпровождаща мозъчно-съдова болест;

Диагноза и лечение

Диагнозата мозъчносъдова болест е до голяма степен радиографска, като златен стандарт за оценка на промените в бялото вещество на мозъка и тяхната тежест е провеждането на ядрено-магнитен резонанс. Оценка на когнитивните функции се извършва след провеждане на съответни невропсихологически тестове.

 

Лечението представлява всъщност контрол на рисковите фактори:

 • Понижаване на високото кръвно налягане с помощта на диета, намаляне на телесното тегло или медикаментозно. Целта, при хората над 60г. възраст, е горна граница на систолното под 150 мм Hg;
 • Понижаване на нивото на холестерола с помощта на диета, упражнения и медиакменто, ако е нужно;
 • Прием на витамини от гр.Б за понижаване нивото на хомоцистеина – аминокиселина, чието високо ниво се асоциира с развитие на атеросклероза и формиране на тромботични маси;
 • Подходящи антиагреганти за намаляване риска от съсирване на кръвта;
 • Спиране на тютюнопушенето.