Челният дял е един от четирите дяла, на които се разделя мозъчната кора (включва още теменен, тилен и слепоочен). Челният, или известен още под наименованието фронтален дял заема 1/3 до половината от цялата мозъчна кора, започвайки от областта зад челото и разпростирайки се до върха на главата. Поради изключително широкото си представителство, развитието на инсулт, засягащ тази област е сравнително често явление. 


Основни признаци на настъпващия мозъчен инсулт, независимо от неговата локация, са появата на слабост в ръката, крака, ръката и крака от едната страна на тялото (хемипареза), увисване на единия устен ъгъл, разстройство в речта. Наред с това, мозъчният инсулт може да има и специфични прояви, взависимост от конкретното място на неговото развитие.


Функции на челния дялЧелният дял участва в изпълнението на много на брой и разнообразни функции на човека, особено такива, които се отнасят до неговото личностно поведение и социална проява. Такива са например съхранението на паметта, езика и говорните функции, абстрактното мислене, възможността за взимане на решение, правилната оценка на ситуацията, проявата на емпатия, инициативността и т.н. Това означава, че инсулт, развил се в тази област, може да има за резултат не само появата на двигателна слабост, но и нарушение на някоя или на всички от гореизброените функции. От друга страна, многократните „микроинсулти” в челния дял могат да имат като последица симптоми и прояви на състояние, което може да наподоби дементен тип нарушение. Различаването на тези две състояния (деменция и мозъчно-съдова болест) е изключително важно, тъй като и терапевтичният поход може да е различен.


Челният или фронталният дял е изключително богат на допамин-чувствителни неврони, които имат главна роля в процесите на запаметяване на скорошни събития (краткосрочната памет), задържане на вниманието, планирането на задачите, както и в мотивацията.


От друга страна, челният дял се намира във взаимодействие с много на брой други участъци от мозъка, като например таламус, по-дълбоки мозъчни ядра и др., като по този начин участва в изграждане на поведението на човека. Мотивацията и позитивно-негативната настройка са дело именно основно на челния дял. Единият от главните допаминови пътища с участие на челния дял  играе роля в настъпването на мотивирано поведение вледствие на очаквана награда. Нарушението на този път е причина  хората, преживяли инсулт, засягащ челния дял, да изглеждат по-немотивирани и безинициативни.


Говорни функции на челния дял


В челния дял, особено в неговия доминантен дял –ляв или десен, противоположен на доминантната ръка, се намира и струпване от неврони, известно като зона на Брока. Увреждане в тази зона може да доведе до поява на характерно нарушение на речта, при което засегнатият може да разбира чуждата реч, но сам да изпитва затруднение в говора – под формата на граматически грешки, кратки фрази или непълни изречения, трудно генериране на думата. От друга страна, зоната на Брока е свързана с друга зона, известна като зона на Вернике, имаща също отношение към говора, и по-точно към правилното използване на думата. Увреда в тази област води до нарушение както в разбирането на чуждата реч, така и в самостоятелното изговаряне на плавна, ненакъсана, но безсмислена реч, с некоректни думи.


Префронтален кортекс


Префронталният кортекс е част от фронталния дял и заема неговата най-предна част. Има основна роля в когнитивните функции – памет, концентрация, работна памет и изпълнение на задачи. Префронталният кортекс има основен принос в изграждането на поведението на човека, неговите социални, емоционални прояви, въздържането от несоциални изяви.


Хората, преживяли увреда в префронталния кортекс, рядко имат двигателен дефицит, т.е слабост или парализа на крайник. По-често нарушението се изявява под формата на разстройство в поведението, когнитивните им функции и емоционалните прояви. Тъй като префронталният кортекс има връзка с мозъчния ствол и намираща се там система за регулация на цикъла сън-бодърстване, нарушение в челния дял може да се изяви и под формата на нарушение в този цикъл.