Предсърдното мъждене е най-често срещаното ритъмно нарушение на сърцето. Представлява некоординирано съкращение на предсърдията, изразяващо се в неправилен, и често по-бърз от нормалния, сърдечен ритъм. Наличието му е причина за възникване на 15 до 30% от всички мозъчни инсулти, които често се характеризират с по-тежко протичане и по-висок риск от фатален край. Често обаче състоянието протича безсимптомно, което прави профилактиката на мозъчния инсулт изключително трудна.

 

Какво представлява предсърдното мъждене?


За да се разбере механизма на предсърдното мъждене, е необходимо да се отдиференцират две понятия – електрическа и механична активност на сърцето. При предсърдното мъждене, както и при другите ритъмни нарушения, в основата стои нарушеното формиране, т.е зараждане на електрическия импулс. В резултат на хаотичното зараждане на последния възниква и некоординирано съкращение на отделните части на предсърдието, т.е нарушава се неговата механичната активност. Това е причина за нарушаване на нормалния ритъм на изтласкване на кръвта към камерите, вследствие на което част от нея се задържа в кухината на предсърдието. Задържаната кръв от своя страна е предпоставка за сформирането на тромботична маса.

 

Защо предсърдното мъждене увеличава риска от възникване на мозъчен инсулт?

Формиралият се тромб в кухината на предсърдието е подложен на силен „стрес”, вследствие на постоянно постъпващата в него, както и преминаващата към камерите кръв. Това може да стане причина за откъсване на част от тромба и попадането му в системното кръвообращение, достигайки до мозъка, бъбреците, очите или в периферните части –ръце, крака и др. В 80% от случаите крайна спирка е мозъка. Този механизмът на възникване на мозъчния инсулт е познат още като кардиогенна емболизация.

 

Попадналият в мозъчното кръвообращение ембол става причина за запушване на кръвоносния съд и ограничаване на кръвоснабдяването в този участък – възниква исхемичен мозъчен инсулт. Много често обаче, тъй като емболите не са здраво прикрепени към съдовата стена, както е например при атеросклеротичните тромботични маси, те могат да се придвижат по-нататък в съдовата система, освобождавайки временно „запушеното” място. Вследствие на това настъпва бърза реперфузия, т.е възстановяване на кръвообращението в този участък, което може да доведе до нахлуване на кръв и в заобикалящата мозъчния инфаркт тъкан – т.нар. хеморагично пропиване или „червен” инфаркт.

 

Кои са най-честите причини за възникване на предсърдно мъждене?

Практически заболяването може да се изяви във всяка възраст, в зависимост от наличието на подлежащо заболяване. Някои от основните рискови фактори са:

 • Напреднала възраст – над 60 годишна възраст;
 • Артериална хипертония – продължителна и недобре контролирана;
 • Подлежащо сърдечно заболяване – исхемична болест на сърцето, клапна патология – митрална стеноза, хипертрофична и дилатативна кардиомиопатия, след сърдечна операция и др;
 • Тиреотоксикоза;
 • Повишена алкохолна консумация;

В много случаи обаче не се открива наличието на подлежащо заболяване.

 

Кои са симптомите на предсърдно мъждене?

В голяма част от случаите заболяването протича безсимптомно и може да остане неразпознато. Въпреки това при някои пациенти може да се изявят следните симптоми:

 • Бърз и неправилен сърдечен ритъм;
 • Замайване;
 • Повишена уморяемост и слабост;
 • „Треперене” или „туптене” в сърдечната област;
 • Задъхване и чувство за безпокойство;
 • Бързо настъпване на умора при физическа активност;
 • Стягане в сърдечната област – ако е с повишен интензитет се налага потърсването на спешна помощ.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как се поставя диагнозата?

Диагнозата на предсърдното мъждене изисква направата на редица изследвания с цел откриване на подлежащата причина. За установяване на ритъмното нарушение от значение е извършването на ЕКГ-запис или съответно Холтер-ЕКГ. Последното позволява 24-часово проследяване на електрическата активност на сърцето, с цел откриване на съответната ритъмна патология. С помощта на ехокардиографията-ЕхоКГ, в това число и на трансезофагеланата ехокардиография-ТЕЕ, може да се установи наличието на тромботична маса в кухината на предсърдието.

 

Какво представлява профилактиката при наличие на предсърдно мъждене?

 

С цел избягване на най-сериозното усложнение на предсърдното мъждене, а именно настъпването на мозъчен инсулт се налага извършването на профилактика. Тя може да включва антиаритмични средства, индиректни антикоагуланти или антиагреганти, електрическо кардиоверзио - за бързо овладяване на остро настъпило предсърдно мъждене и др. Лечението и начина на профилактика се осъществяват спрямо индивидуалното състояние на всеки пациент, по преценка на неговия лекуващ лекар.